FIN: ‘Rapport De Jong geen eindpunt’

28 januari 2014, 19:14
FIN: ‘Rapport De Jong geen eindpunt’
FIN: ‘Rapport De Jong geen eindpunt’
‘Ik vind dat de Commissie De Jong een helder rapport heeft uitgebracht. Het is echter geen eindpunt, maar onderdeel van een langlopend proces’, zegt Rien van Gendt (foto) van de FIN, de koepel van vermogensfondsen. Van Gendt reageert met de nodige terughoudendheid op de adviezen van de commissie De Jong omdat de ledenraadpleging nog moet plaatsvinden. Toch wil de praeses desgevraagd wel een hoofdlijn van het FIN-bestuur schetsen.

Van Gendt: ‘Je zou kunnen zeggen dat het rapport hoofdzakelijk betrekking heeft op de fondsenwervende instellingen en dat de vermogensfondsen verder hun zaakjes alleen met de Belastingdienst hoeven af te handelen en dat wij feitelijk ‘buiten schot blijven’, maar dat is niet de lijn die wij voorstaan. Ook de vermogensfondsen willen op een gepaste manier meedoen binnen een stelsel dat de transparantie en verantwoording wil verhogen. Daarin voelen wij als vermogensfondsen een collectieve verantwoordelijkheid. Wij zouden daarom graag vrijwillig onze inbreng hebben in de door de commissie voorgestelde stichting die moet adviseren over de ‘normen en waarden’ van het toezicht. Daarin kunnen wij de normen voor vermogensfondsen mee borgen. Waar we echter geen voorstander van zijn is dat het toezicht op die normen wordt uitgevoerd door een Autoriteit Filantropie. Dat kan wat ons betreft zowel bij FIN – bijvoorbeeld voor toetsing van een gedragscode van onze eigen leden voor het afhandelen van klachten – als bij de Belastingdienst Den Bosch gebeuren.’
gerelateerde items