Toon alles (5)

Filantropieseminar over culturele instellingen

16 september 2014, 04:00
Filantropieseminar over culturele instellingen
Filantropieseminar over culturele instellingen
Op 25 september aanstaande is er weer een seminar van het Centrum voor Filantropische Studies waar wetenschap en praktijk bij elkaar komen. Vanaf 16.00 uur wordt filantropie in de culturele sector besproken.

In opdracht van het Ministerie van OC&W voert de VU een onderzoek uit naar de gevolgen van de invoering van de Geefwet voor het geefgedrag van Nederlandse huishoudens en bedrijven, en de fondsenwerving door culturele ANBI’s. Voor het deelonderzoek naar fondsenwerving wordt een groot aantal culturele instellingen in Nederland online onderzocht aangevuld met een aantal, reeds uitgevoerde, verkennende interviews met culturele instellingen.

Sprekers
Naar aanleiding van het literatuuronderzoek en de eerste interviews presenteert Saskia Franssen de verwachtingen van het deelonderzoek naar fondsenwerving door culturele instellingen. Om in kaart te brengen wat het effect is van de Geefwet op culturele instellingen in al hun diversiteit zijn twee sprekers uitgenodigd die beiden een ander gedeelte van de sector kunnen vertegenwoordigen. Milou Halbesma (foto), sectormanager Publiekszaken van het Van Gogh Museum, geeft vanuit het perspectief van de grotere culturele instellingen haar visie op onze verwachtingen. Een tweede spreker zal de kleinere instellingen vertegenwoordigen.

De bijeenkomst vindt plaats op 25 september vanaf 16.00 uur in zaal Z-009 in het Metropolitangebouw van de VU. U kunt zich hier aanmelden.

Het volgende seminar, op 23 oktober, gaat over het geefgedrag van vermogende Nederlanders.
gerelateerde items