Filantropie in Nederland 2015: onderzoeksopzet

19 november 2015, 11:00
Er zijn meer dan 1.300 grote gevers én non-profitorganisaties tegelijkertijd op grote schaal ondervraagd
Er zijn meer dan 1.300 grote gevers én non-profitorganisaties tegelijkertijd op grote schaal ondervraagd
Filantropie in Nederland is een initiatief van Jazi Foundation en Nassau Fundraising. Het onderzoek is ondersteund door hoofdpartner Charity Management van Rabobank en door het centrum voor filantropische studies van VU Amsterdam.

Het onderzoek heeft tot doel de verschillende belevingswerelden van non-profitorganisaties (niet alleen fondsenwervende goede doelen, maar ook maatschappelijke organisaties die deels geld ophalen bij het publiek naast subsidies en eigen inkomsten) en grote gevers in kaart te brengen en een brug te bouwen die hen nader tot elkaar brengt. Deze grote gevers doneren minimaal duizend euro per gift.
De onderzoekers werden ondersteund door meer dan zestig organisaties. Er zijn meer dan 1.300 grote gevers én non-profitorganisaties tegelijkertijd op grote schaal ondervraagd met zowel kwantitatieve als kwalitatieve onderzoeksmethoden.

Online enquêtes
In juni 2015 is gestart met twee online enquêtes: een gericht op grote gevers (ten minste duizend euro per donatie) en een gericht op non-profitorganisaties. In beide enquêtes stonden grote gevers centraal: grote gevers zijn gevraagd naar hun verwachtingen omtrent hun relatie met non-profitorganisaties, zowel vóór als na hun grote gift. Non-profitorganisaties kregen een ‘gespiegelde’ versie van de vragenlijst voor grote gevers: hen werd gevraagd wat zij denken dat grote gevers verwachten. Om meer context te verzamelen op de conclusies uit de online enquêtes, is in de zomer van 2015 een kwalitatief onderzoek uitgevoerd onder twintig grote gevers en twintig non-profitorganisaties. De gesprekken vonden één-op-één plaats, duurden circa een uur en werden in vertrouwelijkheid gevoerd.
gerelateerde items