Marketeers en communicatieprofessionals kopen advies slim in

23 januari 2019, 06:00
Marketeers en communicatieprofessionals kopen advies slim in
Marketeers en communicatieprofessionals kopen advies slim in
In steeds meer fondsenwervende organisaties wordt gebruik gemaakt van gratis advies. Externe adviseurs komen daar alleen binnen als ze bereid zijn op basis van gesloten beurzen te adviseren. Dat blijkt uit onderzoek van bureau Discript in opdracht van Stichting Lenthe naar inkoop van adviesdiensten bij fondsenwervende organisaties. Daarbij valt op dat de in de organisatie voor marketing, pr en communicatie verantwoordelijke personen veel vaker gebruikmaken van pro bono-advies dan de andere budgethouders. Slimme inkopers dus.
 
Uit het rapport Extern advies in fondsenwervende organisaties blijkt dat er bij veel fondsenwervende organisaties wordt bezuinigd. Onder meer door procesverbeteringen en het niet meer uitbesteden van bepaalde taken. ‘Maar ook als extern ingekocht advies onontkoombaar is, zijn er nog wel wat winsten te behalen’, vertelt onderzoek Roel van Schaik aan The Fundraiser. ‘De respondenten hebben aardig wat manieren om de prijs te drukken. Een goede briefing, verschillende offertes opvragen en vergelijken en vooral ook goed onderhandelen. Onderhandelen over het uurtarief, maar ook onderhandelen over de mogelijkheid om op basis van tegenprestatie te leveren.’
 
Gratis advies
Dus gaan organisaties vaker op zoek naar gratis advies. En het gebeurt niet enkel in organisaties waar de middelen zeer beperkt zijn, ook bij grote organisaties komt dit vaker voor. Van Schaik: ‘Daarbij valt op dat van de budgethouders de beslissers in marketing, pr en communicatie meer gebruikmaken van pro bono-advies dan de anderen. In marketing is dat 61 procent tegenover de overige, dus niet voor marketing verantwoordelijke personen, waarvan slechts 31 procent gebruikmaakt van pro bono-advies. Hetzelfde geldt voor pr en communicatie: van de hiervoor verantwoordelijken maakt 63 procent gebruik van pro bono-advies, bij de overige ligt dat met 41 procent beduidend lager. Bovendien kunnen we constateren dat budgethouders marketing en fondsenwerving en budgethouders pr en communicatie relatief vaker verwachten dat ze er in de komende twee jaar gebruik van gaan maken.’
 
Vrijwilligers werven
Pro bono-advies blijkt een populair alternatief om kosten te besparen. ‘De budgethouder kan professionele vrijwilligers inzetten, vrijwilligers die om niet de adviesrol vervullen. Daarbij kan de budgethouder gebruikmaken van deskundige relaties. Dat betekent dan wel dat de organisatie meer vrijwilligers moet werven. We zien het ook in combinatie, met enerzijds goed personeel aantrekken en anderzijds pro bono-advies zoeken.’ 
 
Vooruitzichten
Van Schaik constateert in zijn onderzoek dat eenderde van de budgethouders in het komende jaar zeker of waarschijnlijk actief op zoek gaat naar mogelijkheden om de kosten van extern advies terug te dringen c.q. op nul te houden. Ook daarbij ziet hij dat verantwoordelijken voor marketing en fondsenwerving vooroplopen. ‘Zij geven aan in het komende jaar iets vaker dan de rest op zoek te gaan naar mogelijkheden om de kosten van extern advies terug te dringen: van de marketingverantwoordelijken is dat 35 procent tegenover 24 procent van de andere budgethouders.’
 
Over het onderzoek en het verslag 
Het onderzoek ‘Extern advies in fondsenwervende organisaties’ werd in de eerste helft van 2018 uitgevoerd door marktonderzoeksbureau Discript.
Via e-mail en telefoon verwierf Discript bijna tweehonderd ingevulde vragenlijsten van respondenten die op grond van hun functie betrokken zijn of waren bij extern advies.

Opdrachtgever voor de research en verslaglegging is Stichting Lenthe (onder meer uitgever van The Fundraiser en De Dikke Blauwe). Het rapport is het eerste deel in een nieuwe reeks onderzoeksverslagen van Lenthe. 
 

Wilt u het volledige onderzoeksrapport Extern advies in fondsenwervende organisaties lezen? Bestel hier.
 
gerelateerde items