Toon alles (2)

Els Berman neemt afscheid van Vereniging NOV

24 december 2014, 14:33
Els Berman neemt afscheid van Vereniging NOV
Els Berman neemt afscheid van Vereniging NOV
Els Berman heeft haar vertrek aangekondigd bij Vereniging NOV. De directeur deed dat via onderstaand bericht.

Met deze mail kondig ik mijn vertrek per 1 mei 2015 als directeur van Vereniging NOV aan. Het klinkt als een cliché, maar in het begrip tijd ligt wel de kern van mijn voornemen om in de loop van 2015 te stoppen met mijn werk als directeur van Vereniging NOV. Wie het wettelijke pensioenmoment voorbij laat gaan, moet zelf de overwegingen en argumenten benoemen voor de keuze van het juiste moment om te stoppen met (betaald) werken. Maar eigenlijk was dat toch een geleidelijk proces.

Vanaf 2003 ben ik betrokken bij de vereniging, eerst als bestuurssecretaris en na de (her)oprichting van het verenigingsbureau als directeur. Dat is voor hedendaagse begrippen een lange tijd. Het toenemende belang van vrijwillige inzet, de terugtrekkende overheid en het beroep op de eigen verantwoordelijkheid en initiatief van burgers brengen een heel nieuwe dynamiek in het vrijwilligerswerk en in de relatie tussen de vereniging en haar leden. In toenemende mate wordt NOV gekend en erkend als woordvoerder, deskundige en belangenbehartiger op het brede terrein van het vrijwilligerswerk en dat vergt continue veel tijd. Tijd, die naarmate een mens ouder wordt ook steeds sneller lijkt om te vliegen. Langzamerhand is bij mij de behoefte gegroeid aan een andere balans in mijn leven, meer tijd voor mezelf en een tandje terug in het werk. Omdat NOV een volledig beschikbare directeur verdient, heb ik mijn bestuur gevraagd om te gaan zien naar een opvolger.

Het bestuur zal zeer binnenkort de vacature openstellen en de wervingsprocedure is erop gericht om per 1 mei 2015 een nieuwe directeur te kunnen aanstellen. Beschouw mijn bericht daarom als een aankondiging van vertrek en niet als een afscheid. Er zullen in de komende maanden nog vele overleggen en bijeenkomsten zijn waarin ik NOV vertegenwoordig. Mijn afscheid wordt op donderdag 11 juni 2015 gevierd in aansluiting op de Algemene Ledenvergadering.

Ik wens u goede kerstdagen en een gezellige jaarwisseling toe. Tot ziens in het nieuwe jaar.

Met vriendelijke groet,

Els Berman
Directeur Vereniging NOV
gerelateerde items