Toon alles (3)

EFC: ‘Te veel hindernissen voor weldoeners in Europa’

11 juli 2014, 11:36
EFC: ‘Te veel hindernissen voor weldoeners in Europa’
EFC: ‘Te veel hindernissen voor weldoeners in Europa’
Wie over de grenzen van de Europese lidstaten heen wil doneren aan een goed doel, krijgt nog te vaak af te rekenen met administratieve rompslomp en complexe procedures. Dat stelt het European Foundation Centre (EFC) en het netwerk Transnational Giving Europe op basis van een studie.

Beide organisaties willen nationale overheden aansporen om werk te maken van ‘een fiscaal gunstige grensoverschrijdende filantropie in Europa’. ‘Grensoverschrijdende filantropie moet eenvoudig zijn, maar in de praktijk is ze vaak ingewikkeld én duur’, zegt Gerry Salole, ceo van het European Foundation Centre.

Belastingvoordeel
Het verschil is groot. Bijna alle Europese landen hebben een gunstige fiscale behandeling van organisaties met een goed doel en hun schenkers. Wie aan een goed doel doneert, kan dat bedrag doorgaans van zijn belastbaar inkomen aftrekken of van een vergelijkbaar voordeel genieten. Omgekeerd zijn er ook belastingvoordelen voor organisaties die schenkingen of legaten krijgen.

Vergelijkbare instellingen
De situatie wordt echter complexer wanneer giften worden geschonken aan een filantropische organisatie in het buitenland, of wanneer een vereniging inkomsten genereert door fondsenwerving in een land waarin ze niet is geregistreerd. Er bestaat Europese rechtspraak die bepaalt dat lidstaten gelijke belastingvoordelen moeten toekennen aan in andere lidstaten gevestigde organisaties wanneer kan worden aangetoond dat zij ‘vergelijkbaar’ zijn met binnenlandse organisaties met een filantropisch doel. Zo kan een Duitse donor die een gift doet aan een Portugese organisatie, deze schenking van zijn belastbaar inkomen aftrekken, op voorwaarde dat kan worden aangetoond dat de Portugese instelling vergelijkbaar is met een Duitse.

Langdurige procedures
In de praktijk is het echter allemaal niet zo eenvoudig. Het is vaak geen sinecure om de vergelijkbaarheid van de organisaties aan te tonen. ‘Organisaties en donoren staan vaak voor langdurige procedures, grote onzekerheid en hoge kosten voor administratie, vertalingen, juridisch advies en rechtszaken bij nationale of Europese gerechtshoven’, klinkt het. Dat werkt natuurlijk als een rem op de grensoverschrijdende filantropie.

Het EFC en Transnational Giving Europe willen de studie gebruiken om bij lidstaten aan te dringen op eenvoudiger procedures en een ‘fiscaal gunstige grensoverschrijdende filantropie’.

(Bron: Metro.be)
gerelateerde items