EFC reageert: Geen fata morgana!

2 december 2014, 04:00
EFC reageert: Geen fata morgana!
EFC reageert: Geen fata morgana!
Ook in Brussel wordt Filanthropium Journaal goed gelezen. Gerry Salole, directeur van EFC (de koepel van Europese foundations), is het niet eens met de kritiek die de hoofdredactie vorige week in haar wekelijkse commentaar op hem uitte en stuurde een brief. Salole werd beschuldigd van het plengen van ‘krokodillentranen’ nadat het European Foundation Statute onlangs werd afgeschoten, o.a. door EU-lidstaat Nederland. ‘Te kort door de bocht’, meent Salole.

Geachte heer Groenhuijsen en heer Venema,

Bij deze wil ik u bedanken voor de aandacht die u geeft aan het European Foundation Statute (EFS) in Filanthropium op 27 november. Wij wensen met deze brief te reageren op enkele evidente misverstanden in het opiniestuk ‘Krokodillentranen van EFC’.

Eerst en vooral wens ik te benadrukken dat het EFC haar strijd voor een EFS voert namens haar leden, vanuit de overtuiging dat activiteiten in het kader van het algemeen belang niet bij landsgrenzen stoppen. Integendeel, het moet aangemoedigd worden om over deze grenzen heen te gaan. Bovendien proberen wij iets te bewerkstelligen dat in een Europa die gelijke behandeling nastreeft, reeds zou moeten gebeuren.

Het EFC en haar leden (inclusief Nederlandse stichtingen), de Vereniging van Fondsen in Nederland (FIN) en de Samenwerkende Brancheorganisaties Filantropie (SBF) zijn aan de oprichting van een Europees Statuut begonnen, omdat wij geloofden – en nog steeds geloven – dat dit een haalbaar, gebruiksvriendelijk en transparant instrument is. Het zal voor stichtingen gemakkelijker zijn om grensoverschrijdend te werken en dit bespaart zowel geld als moeite. Wat u een ‘fata morgana’ noemt is voor ons een oplossing om de werkelijke behoeftes van de Europese burgers tegemoet te komen.

Het EFS was nooit bedoeld als magische oplossing om alle problemen omtrent grensoverschrijdende filantropie op te lossen. Maar het is weldegelijk een aanvullende maatregel op wat reeds bestaat. Het ondersteunen van grensoverschrijdende filantropie in Europa vereist een reeks maatregelen; een gunstig juridisch kader en een correcte implementatie daarvan op de verschillende niveaus en voor alle betrokken spelers.

U gaat te kort door de bocht - ik neem aan uit onwetendheid - wanneer u het enkel over de fiscale implicaties van het EFS heeft.  Deze kwestie was geheel niet aan de orde tijdens de meeting van de vertegenwoordigers van de EU-lidstaten (COREPER I) op 19 november jl. Het fiscale aspect was reeds uit het voorstel gehaald na consultaties met de lidstaten eind 2013.

Wij geloven nog steeds sterk in onze missie en het EFC zal niet worden afgeschrikt door dit resultaat. Het is bemoedigend dat de meerderheid van de lidstaten voor het EFS heeft gestemd, maar dat de benodigde consensus door alle 28 lidstaten niet is behaald is een oprechte en zware teleurstelling voor ons.

Meer dan ooit zijn wij vastbesloten om kosteneffectieve oplossingen te vinden die het werk van stichtingen in Europa en de rest van de wereld ondersteunen. Wat vast staat; als men niet probeert is falen gegarandeerd. Wij blijven acties ondernemen en moedigen fiscale en juridische adviseurs, experts en belanghebbenden aan om hun ideeën en oplossingen rond grensoverschrijdende filanthropie te delen, in het voordeel van de Europese burgers.

Gerry Salole
Chief Executive
European Foundation Centre

Lees het kritische commentaar van de hoofdredactie: klik hier
Lees het kritische commentaar van fiscaal expert dr. Ineke Koele: klik hier
gerelateerde items