EFC
Toon alles (1)

EFC-conferentie: Europese fondsen schetsen eigen toekomst

29 januari 2016, 10:34
Private fondsen willen verantwoordelijk nemen. En krijgen.
Private fondsen willen verantwoordelijk nemen. En krijgen.
Meer dan 750 leiders uit de wereld van filantropie en ngo’s, wetenschappers, politici en beleidsmakers nemen in mei deel aan het grote jaarcongres van het European Foundation Centre (EFC). Het Amsterdamse Muziekgebouw aan 't IJ vormt van 26 tot en met 28 mei het decor voor de filantropische (bedrijfs)fondsen, die zich steeds vaker en actiever mengen in het publieke discours over grote, grensoverstijgende maatschappelijke problemen.
 
Het EFC-congres vindt plaats in Amsterdam tegen de achtergrond van het Nederlandse EU-voorzitterschap. De Nederlandse regering heeft aangegeven meer ngo's te betrekken bij haar agenda, maar wie en in welke mate is tot op heden nog onduidelijk. Mogelijk werpt keynote-spreker Mark Rutte hierop meer licht.
 
Drie thema’s
De Europese fondsen trekken in elk geval hun eigen plan in mei aan de hand van drie subthema's die het toekomstscenario voor privaat initiatief moeten schetsen: Verantwoordelijkheid nemen, Kansen benutten en Vaardigheden ontwikkelen.
 
Ten aanzien van 'verantwoordelijkheid': fondsen dienen de grote problemen van onze tijd niet uit de weg te gaan. Massa-emigratie, voedselveiligheid en klimaatverandering vragen ook een antwoord en bijdrage van filantropische fondsen.
 
Als het gaat om kansen, ziet EFC dat de traditionele grenzen tussen overheden, bedrijsfleven en private sector steeds meer beginnen te vervagen, ook door de komst van nieuwe actoren zoals social entrepreneurs en de opkomst van de deeleconomie. Door schuivende panelen wordt het steeds belangrijker om nieuwe allianties te zoeken. De vraag is: welke partnerships kunnen filantropische fondsen nastreven, met inzet van nieuwe technologie, om optimaal gebruik te maken van hun sterkten?
 
Nieuwe vaardigheden
Tot slot is er ook behoefte aan de ontwikkeling van nieuwe vaardigheden. Leiders van filantropische fondsen zullen zich voortdurend moeten bekwamen en bijscholen. En er is een toenemende druk, zowel vanuit de samenleving als van binnenuit (o.a. bepleit door Compass Prize-winnaar Rien van Gendt) om meer openheid te betrachten en duidelijker verantwoording af te leggen.
 
Prinses Laurentien
Behalve Mark Rutte behoren ook prinses Laurentien (voorzitter van de European Cultural Foundation en speciaal UNESCO-gezant voor lees) en Kristalina Georgieva, vice-voorzitter voor Budget- en HR-zaken binnen de Europese Commissie tot de hoofdsprekers. ‘Scenariodenken is een noodzakelijke voorwaarde om een betere toekomst voor ons en onze kinderen te scheppen, maar ook al om de grote problemen van het nu te tacklen’, zei Gerry Salole in een toelichting op de ambities van zijn koepel voor het congres in mei.
 

Bekijk het promofilmpje voor de EFC-conferentie in Amsterdam:
 

 
Bekijk de closing session van de EFC-conferentie van 2015 in Milaan:
 

Overzicht van de sessies op de EFC-conferentie in mei a.s.:
Building a bridge between academia and foundations to enhance organisational learning
 
Community philanthropy’s local impact in Europe – Considering the case of refugees and asylum seekers
 
Democracy in Europe, from utopia to dystopia – Where did we get lost? What went wrong?
 
Foundations tackling complex social issues through innovative finance
 
Fresh Perspectives – How to invest in the future by collaborating with grass-roots youth
 
Hands-on! Fostering talent in philanthropy – Help write a sector survival kit
 
Is digitalisation transforming philanthropy?
 
Mapping your place in the “funding ecology” – The first step towards creating change?
 
Mind our future – Mind our business
 
Philanthropy Engaged – Implementing the Sustainable Development Goals
 
Realising the potential of future-oriented governance – Now!
 
Refugees welcome? Foundations’ response?
 
The big lever – Foundations and their related businesses in for a common cause
 
The Board Café – The role of local foundation boards in imagining the future of local communities
 
The shrinking space for civil society – What can we do?
 
To divest or not to divest – What is the question?
 
What’s gender got to do with it?
 
Working together to develop sustainable urban food systems
 
gerelateerde items