Toon alles (3)

‘Door administratieverplichtingen gooien anbi’s handdoek in de ring’

21 januari 2015, 04:00
‘Door administratieverplichtingen gooien anbi’s handdoek in de ring’
‘Door administratieverplichtingen gooien anbi’s handdoek in de ring’
Ondanks dat er in 2015 geen nieuwe wetgeving is op het gebied van algemeen nut beogende instellingen (anbi’s), zal het volgens hoogleraar Belastingrecht Sigrid Hemels geen rustig jaar worden. In Taxence zet ze alle veranderingen op een rij.

‘Het afgelopen jaar hebben verschillende kleinere anbi’s de handdoek in de ring gegooid vanwege het toenemend aantal administratieve verplichtingen dat ze op zich af zagen komen, in het bijzonder de plicht om bepaalde informatie op een website te publiceren’, vertelt Hemels. ‘Ik vrees dat deze trend zich in 2015 zal voortzetten. Deze verplichtingen zijn weliswaar primair ingegeven door de vertrouwenscrisis bij het publiek ten aanzien van grotere anbi’s, maar lijken vooral kleinere anbi’s te treffen. Adviseurs van anbi’s raad ik overigens aan om af en toe te controleren of de website van hun cliënten nog wel aan de anbi-vereisten voldoet. Vooral van het vereiste om voor 1 juli de jaarstukken van het voorafgaande boekjaar te publiceren, lijken nog niet alle anbi-bestuurders zich voldoende bewust. Het is niet onwaarschijnlijk dat in 2015 het aantal intrekkingen van de anbi-status wegens het niet op orde zijn van de website zal toenemen.’

Liquidatiebepaling
Hemels heeft ook een advies ten aanzien van de liquidatiebepaling in de statuten van anbi’s. ‘De vereiste formulering van de liquidatiebepaling is op 22 juni 2012 gewijzigd. Bij de eerste statutenwijziging na die datum moet de liquidatiebepaling in overeenstemming worden gebracht met de nieuwe formulering, die is opgenomen in artikel 1a, eerste lid, onderdeel h AWR. Waar het voorheen voldoende was dat het liquidatiesaldo ten behoeve van het algemeen nut werd besteed, moeten de statuten nu bepalen dat het aan een andere anbi met een soortgelijke doelstelling moet worden uitgekeerd. Veel bestuurders en notarissen vergeten om deze bepaling bij een statutenwijziging mee te nemen. Gevolg is het verlies van de anbi-status. Om later gedoe te voorkomen kan ook worden overwogen de liquidatiebepaling nu vast te wijzigen, zodat dit op een later moment in ieder geval niet meer kan worden vergeten.’

Geen anbi-status meer, toch informatieplicht
Fondsen die geen gebruikmaken van giftenaftrek en daarom hun anbi-status hebben laten intrekken, hebben vanaf dit jaar toch nog verplichtingen. Hemels: ‘In Nederland gevestigde voormalige anbi’s moeten dit jaar het eerst op straffe van een boete informatie aanleveren. Dit is geregeld in het nieuwe artikel 10e Uitvoeringsbesluit Successiewet 1956. De informatieverplichting geldt met terugwerkende kracht tot 1 januari 2013.’

Vertrekken naar het buitenland
Daarvoor hebben ze echter niet veel tijd, want informatie over 2013 moet tussen 1 februari en 1 mei 2015 worden verstrekt. Informatie over 2014 voor 1 september 2015. Alleen liquidatie of verhuizing naar het buitenland leidt –voor de toekomst – tot het afschudden van alle administratieve verplichtingen. Volgens Hemels zou hierom verplaatsing van anbi’s naar het buitenland wel een kleine trend kunnen worden in 2015.
gerelateerde items