Toon alles (1)

Donatieverlies? Plaats eigen vermogen in juiste context

4 december 2017, 09:00
Donatieverlies? Plaats eigen vermogen in juiste context
Donatieverlies? Plaats eigen vermogen in juiste context
Fondsenwervende instellingen lopen het risico dat een hoog eigen vermogen leidt tot minder schenkingen. Donateurs kunnen het idee krijgen dat het goede doel alleen maar oppot en geen donaties meer nodig heeft. Aandacht besteden aan de presentatie van het eigen vermogen in de jaarrekening en accuraat communiceren verkleint de kans op onnodig donatieverlies als gevolg van een verkeerde interpretatie van cijfers aanzienlijk.
 
Het belang om transparant te zijn over vermogensvorming en resultaten inzichtelijk te maken is de afgelopen jaren gegroeid. Dit belang komt voort uit een aanhoudende vraag van stakeholders om verantwoording af te leggen. In de kern gaat het om vertrouwen. Donaties en schenkingen komen in steeds mindere mate voort uit overtuiging of solidariteit. In toenemende mate wordt door de gever gekeken naar het effect van de schenking. Wat wordt bereikt met de gedoneerde euro? Welke impact wordt bereikt? En waarom zou ik nog doneren als er een fors eigen vermogen is opgebouwd?
 
Meer informatie
Verder lezen over donaties en de balans? Job Terlingen van BDO en Liesbeth Rutgers van Capital Counsel schreven er een artikel over. Meer weten? Neem contact op met een van onze specialisten van de branchegroep Maatschappelijke organisaties via het telefoonnummer (030) 284 98 00.
 
gerelateerde items