Kan Den Haag iets met vrijwilligers? Uh…

14 februari 2019, 06:00
Kan Den Haag iets met vrijwilligers? Uh…
Kan Den Haag iets met vrijwilligers? Uh…
Een politieke partij is naast een organisatie die volksvertegenwoordigers en bestuurders levert, vooral ook een vereniging. Een vereniging die is gebouwd op vrijwilligers. Politiek en vrijwilligers: een combinatie van twee die niet zonder elkaar kunnen maar ook niet altijd in harmonie met elkaar leven. Want wat kan - en wat kan vooral Den Haag níet, over vrijwilligers beslissen?
 
Begin dit jaar was ik in de Tweede Kamer aanwezig bij een bijeenkomst van CDA Tweede Kamerlid Hanke Bruins Slot om te spreken over haar bijna twee jaar oude initiatiefnota: 'Vrijwilligers zijn kampioenen'. Een update meeting zegmaar, de stand van het land. Het is zeker een compliment waard te noemen dat een politieke partij zich zo inzet voor vrijwilligers en het welzijn van hen. Nederland kent tenslotte bijna zeven miljoen vrijwilligers die zich jaarlijks inzetten op velerlei gebied. De vraag die tijdens die middag als rode draad naar voren kwam was: ‘Wat kan Den Haag concreet doen voor vrijwilligers?’
 
Concrete beleidspunten van Rutte III zijn bijvoorbeeld de uitbreiding ‘gratis VOG’ voor sociale instellingen. Daarnaast kunnen vanaf 1 januari 2019 vrijwilligers een belastingvrije vergoeding krijgen van maximaal € 170 per maand of maximaal €1.700 per jaar. Hieronder valt ook betaling in natura. Een verhoging ten opzichte van voorgaande jaren. 

Dit zijn twee voorbeelden van het vereenvoudigen van beleid voor vrijwilligers.
 
Wat Den Haag níet kan, is de burger verplichten vrijwilligerswerk te verrichten. Stimuleren kan natuurlijk wel en dan rijst de vraag of het huidige Kabinet wel voldoende doet. Zo is er nu de Maatschappelijke Diensttijd waar een kleine zestig (een derde ronde komt nog) proeftuinen lopen om te kijken of jongeren in de leeftijd tussen 13 en 30 jaar vrijwillig een half jaar inhoudelijk (lees meer dan 100 uur) vrijwilligerswerk doen binnen een maatschappelijke organisatie of goed doel. 
 
Wij zijn met Deedmob hier ook actief bij betrokken, omdat wij geloven dat technologie (lees online matchen) hierbij een sleutelonderdeel is van succes. 
Zo hadden wij laatst een uitreiking van het Europass Certificate, een erkend CV document voor verworven competenties, voor de proeftuin YourCube van Inspiratienetwerk TijdVoorActie. De secretaris-generaal van VWS, Erik Gerritsen, kwam in Amsterdam langs om het eerste certificaat te overhandigen aan een enthousiaste maatschappelijke diensttijdvrijwilliger (een MDT’er in de volksmond).

Dit is een voorbeeld van iets dat Den Haag kan doen. Stimuleren, vereenvoudigen, maar niet verplichten? Of toch wel? 

►Mijn vraag aan u: wat wilt u dat Den Haag doet voor vrijwilligers?
Hendrik-Jan Overmeer is founding team member van social start up Deedmob, een community-platform voor vrijwilligerswerk. Deedmob verbindt vrijwilligers, sociale organisaties, bedrijven en overheden in het doen van goed. Hendrik-Jans expertise is op het snijvlak van het zo goed mogelijk inzetten van vrijwilligers, technologische innovaties en politieke ontwikkelingen. Voor De Dikke Blauwe deelt Hendrik-Jan zijn startuplife, tips&ticks voor vrijwilligerswerk en zijn lobbywerk voor vrijwilligers als nieuw lid van het uitgebreide team Experts en Columnisten.

Ga voor bijdragen van Hendrik-Jan en voor artikelen over vrijwilligers naar hier.
 
gerelateerde items