Dedan Schmidt roept bij afscheid op tot 'moed'

28 februari 2016, 09:00
CBF-voorzitter Cees Breederveld (rechts) zwaaide Schmidt veel lof toe als interim-directeur; geheel links de nieuwe directeur Roline de Wilde.
CBF-voorzitter Cees Breederveld (rechts) zwaaide Schmidt veel lof toe als interim-directeur; geheel links de nieuwe directeur Roline de Wilde.
'Ik hoop dat het CBF en de gehele sector in het verder uitrollen van de Erkenningsregeling dezelfde moed zullen betrachten als bij het optuigen ervan.' Met deze woorden nam Dedan Schmidt afgelopen donderdag 25 februari afscheid als (interim)directeur van het CBF. Schmidt werd tijdens een drukbezochte receptie onder anderen door CBF-voorzitter Cees Breederveld veel lof toegezwaaid voor zijn revitalisering van de toezichthouder voor fondsenwervende goede doelen.
 
Schmidt kwam begin 2014 als interim-bestuurder in een 'perfect storm' van het CBF. Toenmalig directeur Adri Kemps en voorzitter Joan de Wijkerslooth werden beiden door ziekte uitgeschakeld. De toezichthouder – in 1925 opgericht als ‘Stichting Centraal Archief en Inlichtingenbureau inzake het Maatschappelijk Hulpbetoon voor Nederland’ – leek radeloos, reddeloos en redeloos in een periode dat haar imago in de branche een absoluut dieptepunt had bereikt. Het CBF riep het beeld op van een ambtelijke, starre club. Een regeltjesclub en loopjongen van de grote goede doelen, die zich in de aanloop naar een nieuw validatiestelsel ook bij de overheid weinig populair had gemaakt.

Het kostte interimmer en bestuurskundige Dedan Schmidt – expert op het gebied van maatschappelijke organisaties – niet veel tijd om zich te realiseren dat er nog maar één redding mogelijk was: een ‘total reset’. En vooral diep, diep door het stof te gaan. Samen met het bestuur onder leiding van Jaap Nawijn ging het CBF vanaf voorjaar 2014 doen wat het al zo lang niet meer gedaan had: goed luisteren. Schmidt zei er in de zomer van 2014 het volgende over in een lang interview met DDB's voorganger Filanthropium: ‘Ik ga er geen doekjes om winden. Er was onrust in de organisatie. Er moet dus weer rust komen en de relatie met de stakeholders moet weer genormaliseerd worden. We zijn daarom vanaf maart direct gaan praten. Natuurlijk met de mensen intern, maar ook extern met alle beleidsbepalende organisaties en met een aantal fondsenwervende instellingen. Daarnaast hebben ook leden van het bestuur gesprekken gevoerd in het veld.’

Het jaar 2015 heeft in het teken gestaan van het verder ontwikkelen en gereed maken van het Validatiestelsel. Daar heeft het CBF met GDN en IF een grote rol in genomen. Het voorzitterschap heeft Jaap Nawijn toen overgedragen aan Cees Breederveld, die zelf uit de sector komt. De rest is een (tussen)geschiedenis die Schmidt afgelopen donderdag heeft afgesloten. Zijn opvolger, Roline de Wilde, staat naar eigen zeggen een 'geweldige klus' te wachten. Nu Schmidt als bruggenbouwer vertrekt moet het CBF met haar partners echt mede vorm gaan geven aan een nieuw Validatiestelsel waarin reflectief toezicht niet alleen vraagt om andere competenties, maar ook om een gezond verdienmodel.
Meer hierover binnenkort in een DDB-interview met CBF-voorzitter Cees Breederveld.
 

♦ Lees ook: 'Het bestuurlijk testament van Dedan Schmidt': klik hier
 


 

 
gerelateerde items