De Transparant Prijs kiest voor keurmerkhouders

25 februari 2014, 04:00
De Transparant Prijs kiest voor keurmerkhouders
De Transparant Prijs kiest voor keurmerkhouders
Nadat vorig jaar het beoordelingskader ingrijpend is aangepast, heeft de organisatie van De Transparant Prijs er dit jaar voor gekozen de beoordelingscriteria grotendeels ongewijzigd te laten. Wel wordt de focus voor de categorie kleine organisaties gericht op organisaties met een keurmerk. Tot slot wordt dit jaar een pilot gestart om de 24/7 communicatie van goede doelenorganisaties mee te laten wegen in de afweging welke organisatie De Transparant Prijs in categorie groot wint.

Dit jaar is in de beoordelingscriteria een toelichting opgenomen met een nadere verduidelijking wat met een vraag bedoeld wordt. In het document 'Beoordelingscriteria De Transparant Prijs 2014' zijn de beoordelingscriteria te zien en in het document ‘Toelichting op de beoordelingscriteria De Transparant Prijs 2014' staat de toelichting op deze criteria.

Deelname voor kleine instellingen wijzigt
De Transparant Prijs gaat de focus voor de categorie kleine organisaties richten op organisaties met een keurmerk (CBF-Keurmerk of een van de andere keurmerken zoals de keurmerken van de Raad voor Financiële Betrouwbaarheid en het Goede Doelen Keurmerk). ‘Hierbij volgen we de ontwikkelingen in het kader van het nieuwe validatiestelsel aanbevolen door Commissie De Jong. De primaire doelgroep die we actief gaan benaderen en stimuleren om deel te nemen zijn de organisaties met een CBF-Certificaat voor kleine goede doelen (ca. 100 organisaties). We zullen dit in goede samenwerking met het CBF doen om deze organisaties te informeren over De Transparant Prijs en hen te stimuleren deel te nemen’, aldus de organisatie.

Keurmerk wordt voorwaarde
‘Deelname staat nog wel open voor kleine organisaties die het afgelopen jaar mee hebben gedaan ook als zij niet in het bezit zijn van een keurmerk. Het ligt wel in onze bedoeling dat vanaf volgend jaar het hebben van een keurmerk een randvoorwaarde wordt om deel te nemen evenals het hebben van een goedkeurende verklaring van een accountant (controle of beoordeling) hetgeen overigens ook een vereiste is van het CBF-Certificaat voor kleine goede doelen.’

Themaprijs
De Transparant Prijs kent dit jaar 3 prijzen:
• Categorie kleine fondsenwervende instellingen (inkomsten < 0,5 miljoen):
   prijzengeld 25.000 euro voor de winnaar (beschikbaar gesteld door de Nationale Postcode Loterij)
• Categorie grote fondsenwervende instellingen (inkomsten > 0,5 miljoen):
   prijzengeld 75.000 euro voor de winnaar (beschikbaar gesteld door de Nationale Postcode Loterij)
• Themacategorie: jaarverslag op een A-4 (of in 3 minuten) met focus op impactverantwoording

 Als themacategorie is dit jaar opnieuw het jaarverslag op een A-4 of in 3 minuten gekozen.

Pilot voor beoordelen 24/7 communicatie
De Transparant Prijs gaat dit jaar een pilot starten om de 24/7 communicatie van goede doelenorganisaties mee te laten wegen in de afweging welke organisatie De Transparant Prijs in de categorie groot wint. ‘Door deze verbreding onderkennen we dat het jaarverslag één van de communicatiemiddelen is om met stakeholders te communiceren over de behaalde resultaten, de impact of de maatschappelijke toegevoegde waarde’, meldt de organisatie.

De beoordeling vindt plaats door een expertpanel waarin zitting hebben prof.dr. Peter Kerkhof (hoogleraar communicatiewetenschappen van de VU en expert op het gebied van sociale media), prof.dr. Betteke van Ruler (jurylid en voormalig hoogleraar communicatiewetenschappen), Martijn Bennis (lid beoordelingscommissie en eigenaar Redactiepartners) en Martijn van Klaveren (hoofd communicatie van de Nationale Postcode Loterij).
gerelateerde items