Toon alles (1)

De projectencarrousel: uitstappen uit die mallemolen graag

24 maart 2016, 12:00
De projectencarrousel: uitstappen uit die mallemolen graag
De projectencarrousel: uitstappen uit die mallemolen graag
De zogenoemde projectencarrousel is een regelrecht onding. Voor de aanvragers was het al een repetitief, administratief drama met alle verkeerde prikkels. Maar nu worden steeds meer vermogensfondsen zich bewust van de negatieve effecten van financiering op projectbasis. De meeste geven voornamelijk geld aan kortlopende projecten en financieren dan ook nog maar een deel. Samenwerking met de andere fondsen uit het project is er meestal niet. De projectencarrousel kost niet alleen meer tijd, maar ook geld. Ars memorandi zocht uit om hoeveel geld het precies gaat en concludeert: organisatiefinanciering levert vele malen meer maatschappelijk effect op dan projectfinanciering. Deze week deel 1 van het onderzoek.
 
Vermogensfonds Stichting Rotterdam gaf Ars memorandi opdracht om de negatieve effecten van de zogenaamde projectencaroussel te onderzoeken. Hiervoor werd een groot aantal vermogensfondsen en aanvragers in het kader van dit onderzoek geïnterviewd. Uit deze interviews blijkt dat aanvragende organisaties zich elk jaar weer in allerlei lastige bochten moeten wringen. Om geld van fondsen te krijgen, moeten ze in de projectencaroussel passen die fondsen nog steeds - vaak zonder dat ze zich daar bewust van zijn - gezamenlijk in stand houden. Dat levert een enorme administratieve lastendruk op en zorgt voor maatschappelijk verlies. Disproportioneel veel tijd en geld die beter aan de doelstelling kunnen worden besteed, gaan nu op aan het administratieve proces van fondsenwerving op projectbasis. Financiële steun die louter op tijdelijke projectbasis wordt gegeven, levert daarnaast perverse effecten, window dressing, existentiële onzekerheid, korte termijn focus en verwatering van de missie van een organisatie op. Een rituele dans die fondsen en aanvragers samen in stand houden.
 
Van geldschieters naar partners
‘Als fondsen evolueren we van eenmalige geldschieters voor projecten tot partners van maatschappelijke initiatieven.’ Dat was de belangrijkste conclusie van het FIN-symposium Langdurige financiering van maatschappelijke initiatieven, dat meer dan vijf jaar geleden in Artis werd gehouden, op 7 oktober 2010. De vraag waarover vermogensfondsen tijdens dit symposium discussieerden was: is de focus op korte termijn projecten bij ondersteuning van maatschappelijk initiatief nog wel nuttig? Of zou het beter zijn om over te stappen van projectfinanciering naar meer inhoudelijke, langdurige betrokkenheid bij de gesteunde organisatie?
 
Schema 1: Schematisch kunnen de gevolgen van de huidige 'korte termijn' manier van werken van veel fondsen op de hierboven geschetste manier worden weergegeven (schema: Ars memorandi / Offspring)
 
gerelateerde items