Toon alles (2)

De overhead-slinger

7 november 2013, 04:00
De overhead-slinger
De overhead-slinger
Veel discussies die de Nederlandse filantropie nu beroeren, zijn in de Angelsaksische wereld al veel verder ontwikkeld en al in ‘a next stage’. Dat geldt ook voor het ‘overhead-debat’, dat in onze moerasdelta nu pas op temperatuur begint te komen, maar in de VS al weer aan een kleine tegenbeweging toe is.
Al enige tijd is daar de ‘overhead mythe-campagne’, die wordt gevoerd door gezaghebbende instanties als de BBB Wise Giving Alliance, Charity Navigator, and GuideStar en die zijn eloquentste ambassadeur vindt in fundraising-goeroe Dan Pallotta. Diens TEDTalk – met als belangrijkste boodschap dat de roep om lagere salarissen en marketingbudgetten juist contraproductief is – is een regelrechte internethit. Maar lang niet iedereen laat zich hierdoor meeslepen.
Critici van het Pallotta-kamp menen dat het volledig verschuiven van de aandacht naar impact – alles lijkt geoorloofd om de doelstelling te bereiken, ook een miljoenensalaris van de directeur - ook allerlei gevaren met zich meebrengt. De slinger slaat volgens hen weer te veel door, want aandacht voor regels, normen en plafonds kunnen vanuit geversperspectief toch een waarborg zijn voor goed bestuur.
Administratieve kosten die samenhangen met accountability moeten ook onbehoorlijk financieel management voorkomen: een kwestie van penny wise pound foolish. Of beter: cent wise, dollar foolish.
Een recent onderzoek van de gezaghebbende Washington Post naar de financiële huishouding van Amerikaanse filantropie-instellingen schetst een tamelijk alarmerend beeld van misbruik en bedrog dat misschien niet direct duidt op wijdverbreide slechtheid van goede doelenbestuurders, maar wel op wijdverbreid slechte controle op de financiële parameters. Veroorzaakt door een gebrek aan kennis, maar vooral door een gebrek aan middelen die men wil vrijmaken voor controle. Maar ja, die overhead moet laag blijven, omdat de gevers dat willen, dus…
De vraag rijst wie hier nu precies wie gijzelt. Voor de discussie in Nederland is een kijkje over de schutting van de Amerikanen beslist interessant. Leren van andermans discussies is goed. Leren van andermans fouten nog beter.
gerelateerde items