Databank op komst?

26 april 2007, 08:59
Eindelijk komt het dan écht van de grond: een nationaal informatiesysteem over goede doelen. CBF en VFI starten een proef in het kader van een Europees project. Voorbeeld: www.guidestar.org.uk. Uiteindelijke doelstelling: méér transparantie van de goede doelen sector door middel van één gemeenschappelijk loket.


Hoe lang is er nu al sprake van: van dat sectorbrede informatiesysteem voor de filantropische branche? Al jaren wordt er her en der overlegd over de verschillende taken en verantwoordelijkheden en natuurlijk ook over wie wat gaat betalen.

Dat een centraal loket voor alle goede doelen een prima idee is, daar zijn alle partijen het wel over eens.

Deze week werd een flinke stap vooruit gezet: VFI en CBF kondigden aan naar Engels voorbeeld (www.guidestar.org.uk ) een nationaal informatiesysteem te gaan opzetten. De eerste stap is een proef, als onderdeel van een Europees project, met Europese subsidie. Uiteindelijk doel: een systeem dat zowel nationaal als Europees inzetbaar is.

 


Partners

Het Europese samenwerkingsverband wordt aangevoerd door Civil Society Systems (CSS)/Guidestar. Ook Duitsland, Ierland en Hongarije doen mee.

In Nederland werken naast CBF en VFI ook ‘Geven in Nederland' en het ministerie van Justitie mee. En ook voor andere brancheorganisaties staat deelname open. De proef moet resulteren in een testversie van DatabankFilantropie.nl. Het proefproject lopt van april 2007 tot en met september 2008.

 


Wat moet er gebeuren?

Natuurlijk moet om te beginnen worden vastgesteld welke data en begrippen het centrale datasysteem uiteindelijk zal moeten bevatten., en wat precies de behoeften zijn van alle betrokken partijen.

Het Nederlandse deel van het project bestaat ondermeer uit het efficiënter aanleveren van publieks- en brancheorganisaties door VFI-leden en op den duur mogelijke andere organisaties.

Daarnaast moet de CBF-website en databank voor het publiek worden uitgebouwd. Het internationale Guidestar-systeem moet worden verbeterd en misschien aangepast om aan te sluiten bij DatabankFilantropie.nl.

 


Verschillende visies

Dat het CBF een belangrijke rol speelt bij de ontwikkeling van het nieuwe datasysteem, is geen wonder. Eind vorig jaar liet directeur Kemps zich al optimistisch uit over de rol van het CBF: "Onze website is het meest uitgebreid, wij zijn dé experts." Het CBF is overigens een voorstander van informatiesysteem zonder een donatiemodule en dat is ook de bedoeling bij het op te starten proefproject.

Ook Bart Hartman van de Nationale Goede Doelen Test en Esther Jacobs (van de ex-Donateursvereniging) hebben zich al eerder sterk gemaakt voor een centraal informatiesysteem. Jacobs eind vorig jaar: "Iedereen ziet dat er zoiets nodig is, maar iedereen wacht op elkaar in zijn eigen koninkrijkje en zo komen we geen stap verder. Maar je hebt alle partijen nodig om op den duur tot een echt gemeenschappelijk systeem te komen."

Jacobs pleitte eind vorig jaar voor een zelfregulerend centraal infosysteem: "Elke organisatie is zelf verantwoordelijk voor de eigen data, en als er fouten op de site staan kan iedereen die aanmelden bij de centrale database, door die grotere transparantie zullen goede doelen gedwongen worden zelf veel transparanter te zijn."

 


Cruciale discussiepunten

Dé vraag bij het opzetten van welk infosysteem dan ook, is natuurlijk: wat moet er precies voor welke groep betrokkenen toegankelijk zijn? Op het Civil Society Congres van 2006 bleek geen enkele betrokken partij voor totale toegankelijkheid voor iedereen.

Een andere cruciale vraag: in hoeverre kunnen en moeten prestaties van organisaties worden opgenomen in het systeem?

Na het verheugende nieuws van de start van dit proefproject, zal er ook over deze kwesties in de loop van het komende jaar duidelijkheid moeten komen.
 

gerelateerde items