Save the date: Corporate Foundations Forum op 6 februari 2020

8 november 2019, 06:00
Save the date: Corporate Foundations Forum op 6 februari 2020
Save the date: Corporate Foundations Forum op 6 februari 2020
Op 6 februari vindt in het Achmea Congrescentrum te Zeist de eerste editie plaats van het Corporate Foundations Forum Congres. Het Corporate Foundations Forum (CFF) is een nieuw ledennetwerk dat zich richt op Nederlandse bedrijfsfondsen en op bedrijven die filantropische activiteiten ontplooien. 
 
De steeds grotere focus bij bedrijven op mvo- of mbo-beleid is een maatschappelijk uiterst relevante ontwikkeling. Binnen grote bedrijven wordt er steeds vaker beleid gemaakt op het geefgedrag en worden daar mensen voor verantwoordelijk gemaakt. Soms is dat één persoon, soms zijn dat afdelingen of corporate foundations. Net als vermogensfondsen maken deze grote bedrijven steeds vaker Theories of Change of Logframes en meten ze steeds meer de impact van hun activiteiten. 
Filantropische activiteiten worden soms vormgegeven in een stichting/vermogensfonds maar vaker zijn ze belegd in de periferie van een bedrijf. De reden hiervoor is dat ‘filantropie’ (nog) geen core business van een for profit is.
 
Er zijn hierdoor grote verschillen in professionaliteit en ook in motieven: van instrumentele (marketing)overwegingen, tot marktvraag tot intrinsiek citizenship. De middelen zijn ook divers: van giften, tot hybride vormen van sponsoring en werknemersvrijwilligerswerk. Bij alle diversiteit, maken de unieke eigenschappen van bedrijfsfondsen – in tegenstelling tot de ‘gewone’ vermogensfondsen - de behoefte aan kennis steeds manifester. En dat is het doel van het nieuwe CFF: het creëren van een centraal platform voor kennisdeling.
 
De jaarlijkse bijeenkomst van het CFF brengt die kennisdeling samen. Het vindt plaats bij Achmea Foundation, dat een van de drijvende krachten is binnen het reeds bestaande, informele netwerk van bedrijfsfondsen. Het CFF vanuit Lenthe gecoördineerd door DDB-Expert Marc Wortmann en ondersteund door dr. Lonneke Roza (Erasmus), onderzoeker en grondlegger van wetenschappelijke kennis over corporate foundations.  
 
Sluit u aan bij het Corporate Foundations Forum
Wilt u als bedrijfsfonds of maatschappelijk actief bedrijf de bijeenkomst bij gastheer Achmea Foundation bezoeken, vul dan onderstaand formulier in.
Hebt u input of wilt u ideeën of vragen delen, mail dan naar info@dedikkeblauwe.nl. Dan nemen wij contact met u op.

Voor het programma en aanmelden: klik hier of vul het formulier hieronder in.
AANMELDFORMULIER
ALLEEN AANMELDINGEN VAN CORPORATE FOUNDATIONS WORDEN NOG GEHONOREERD
Is uw organisatie een corporate foundation?
Zo ja, aan welk bedrijf bent u gelieerd?
Aanhef


Voornaam
Achternaam
E-mail
Organisatie
Functie/rol
Adres
Postcode
Woonplaats
Telefoonnummer
Betalingsverplichting

Annuleringstermijn

Komt u collega ook?
Naam collega
E-mailadres collega
Opmerkingen


 
 
 
gerelateerde items