Convenant met overheid mogelijk al voor de zomer

2 maart 2011, 08:59

AMSTELVEEN (2 maart) - De filantropiesector, vertegenwoordigd door de Samenwerkende Brancheorganisaties Filantropie, en de overheid sluiten mogelijk al voor de zomer een convenant. De voorstellen hiervoor zijn door SBF opgesteld in samenwerking met premier Rutte's ministerie van Algemene Zaken en worden op dit moment voorgehouden aan alle andere betrokken departementen, zo heeft FM Weekly uit diverse betrouwbare bronnen vernomen.

Het dossier "Samenwerking met de overheid" is al in 2009 voortvarend opgepakt door toenmalig SBF-voorzitter Rien van Gendt. De vele gesprekken op verschillende departementen en een "rondje" door de sector van Algemen Zaken-manager Paula Wiegers hebben ertoe geleid dat er nu een advies ligt voor premier Rutte en zijn Secretaris-Generaal voor een convenant. Hierin worden onder andere afspraken vastgelegd die de relatie tussen sector en de - meer en meer terugtrekkende - overheid regelen, zoals een coherent systeem van fiscale maatregelen voor alle charitatieve organisaties die met private middelen het algemeen nut dienen. En ook afspraken ten aanzien van commerciële activiteiten van zulke organisaties ten bate van niet-commerciële doelstellingen. In ruil hiervoor moet de sector proactief meewerken aan het vergroten van haar transparantie, onder andere door de instelling van een voor alle burgers toegankelijke "Databank Filantropie".

Premier Rutte
Een belangrijke doorbraak in de gesprekken met de overheid is het feit dat niet het ministerie van Justitie, maar premier Rutte's eigen ministerie van Algemene Zaken de centrale gesprekspartner is geworden. Zo wordt volgens ingewijden filantropie buiten de sfeer van criminaliteitsbestrijding en regelgeving geplaatst, waarmee een lang gekoesterde wens van de sector in vervulling gaat. Het is overigens niet waarschijnlijk dat het ministerie van AZ zelf voor operationele uitvoering van het convenant wordt ingezet. De verwachting is dat dit zal worden gecoördineerd door een ministeriële commissie of het ministerie van Binnenlandze Zaken.

The Compact
De voorstellen voor een convenant worden op dit moment bij alle relevante ministeries getoetst. Naar verwachting zal in mei, in elk geval voor de zomerkantie, een te tekenen concept voorliggen. Daarmee zou Nederland, net als in het Verenigd Koninkrijk, een (vrijwillig) convenant " tussen overheid en "third sector" krijgen. "The Compact" is een convenant dat in 1998 werd afgesloten tussen de Britse overhead en de non profit-sector. Hierin staat beschreven hoe overheid en sector moeten samenwerken.

gerelateerde items