Civil Society: Netwerken en idee

24 mei 2007, 08:59
De grote landelijk wervende goede en maatschappelijke doelen zullen paraat zijn op het Civil Society-congres. Maar hoe zit het met de lokaal en regionaal wervende bij het ISF aangesloten instellingen? Is voor hen het congresprogramma interessant genoeg? En hoe staan zij tegenover het nieuwe gratis beursprogramma? FM maakte een rondje langs de velden en bracht de meningen van de kleinere instellingen in kaart.


Cees Vente, Helio Mare: "Ik zal namens Helio Mare op het congres aanwezig zijn. Waarom? Civil Society kan nuttig zijn in de netwerkvorming. Ik hoop ook ideeën op te doen bij collega's en nieuwe inspiratie te vinden op het gebied van fondsenwerving. Er zijn een aantal sessies in het programma waar ik gericht naartoe wil. Bijvoorbeeld de sessie over digitale donateurswerving. De gratis beursvloer zal ik zeker even bezoeken. Voor mij is dat echter geen primair doel van mijn congresbezoek. Ik heb begrepen dat er nog een gratis evenement wordt georganiseerd later dit jaar. Op zich prima, maar het moet niet meer van hetzelfde zijn."

 


Alberdien Terpstra, zorginstelling Nieuw Unicum: "Ik heb me voor het gratis beursprogramma aangemeld. Ik ben benieuwd wie de aanbieders zijn en hoop op de beursvloer oplossingen te vinden voor mijn eigen tekortkomingen als fondsenwerver. Het dinerprogramma en het congres laat ik aan me voorbij gaan. Dat is voor ons als kleine zorginstelling iets te kostbaar. Bovendien is de vakdag in november ook inhoudelijk gratis. Mocht de inhoudelijke invulling daar te mager zijn, dan overweeg ik om volgend jaar ook het congresprogramma van Civil Society te bezoeken."

 


Lidewij van Valkenhof, Kroller Moller Museum: "Ik twijfel nog of ik zal gaan. Er zijn allerlei valide redenen te bedenken waarom ik naar Civil Society moet komen. Maar de vraag is ook of het voor mij wel zo nuttig is. Ik heb heel lang in de VS gewerkt bij culturele instellingen, me daar ook met fondsenwerving bezig gehouden. Het klinkt heel arrogant, maar in Amerika is men toch iets verder, waardoor ik zelden het gevoel heb dat ik iets nieuws hoor. Aan de interesse ligt het niet, hoor. Die is er zeker."


Gabriel Oostvogel, directeur Concert- en Congresgebouw de Doelen: "Onze fondsenwerver gaat naar het congres. Primair omdat we na de verzelfstandiging pas nu serieus begonnen zijn met fondsenwerving. Er staat een groot project op stapel, de vernieuwing van onze grote zaal. Op het congres willen we know how ophalen en ideeën opdoen om hiervoor fondsen op te halen. De gratis beursvloer is niet de primaire reden om naar het congres af te reizen, eerder een bonus. De gratis fondsenwervingsdag in november? Ik kan niet goed overzien wat daarvan de toegevoegde waarde is. Fondsenwerving voor culturele doelen is toch een vak apart."

 


Olivia van de Lustgraaf, Parnassia Den Haag: "Ik kan zelf helaas vanwege privé reden niet gaan. Maar Civil Society kan zowel wat betreft het congres als ook de beurs inspirerend zijn. Ik ben zeker positief over de gratis beursvloer. Zelf heb ik dan vooral behoefte aan relevante vermogensfondsen die daar mogelijk staan. Ik heb minder behoefte aan databureaus en dergelijke. Het netwerk rondom de beurs is zeker handig. Voor de fondsenwervingsdag in november overwegen wij te gaan maar de exacte inhoud ken ik nog niet."

 


Stefan Rutgers, Pluryn Werkenrode, Oisterbeek: "In deze fase hebben wij het zeer druk bij onze organisatie. Ik ben daar ook vol mee bezig. Dan komt de afweging van te verwachten rendement, prioriteitstelling en inschatting. Bovendien vond ik het programma voor mij zelf minder aansprekend. Dat maakt dat ik er 19 en 20 juni er niet bij zal zijn. Een gratis beursvloer lijkt mij overigens zeker niet slecht, differentiatie immers is nooit slecht. Maar de vraag is of je de juiste mensen tegenkomt op zo'n beursvloer. In ieder geval denk ik goed voor het netwerk. Inhoudelijk ben ik nog niet op de hoogte van de fondsenwervingsdag in november dus is dat voor mij ook nog niet duidelijk of ik daar wel heen zal gaan."

 


Florian Hupkes, Het Spoorwegmuseum, Utrecht: "In de beginfase van fondsenwervingsactiviteiten van ons museum ben ik zeker naar het Civil Society congres geweest. Wij zitten nu in een andere fase en een andere manier van fondsenwerven. Bovendien hebben wij niet specifiek iemand in dienst voor fondsenwerving. Vanuit onze huidige en meer gerichte aanpak zie ik nu onvoldoende rendement en daarom gaan wij nu niet. Een gratis beursvloer maakt voor mij niet zoveel uit. Netwerken heb ik toen wij wel gingen vooral gehaald uit de combinatie van congres en beursvloer. Dat netwerken deed ik vooral aan de hand van de deelnemerslijst en spraak de voor mij interessante personen aan op de beursvloer en bij het congres zelf. De fondsenwervingsdag in november is voor ons niet interessant vanwege dezelfde reden als dat wij nu niet naar het Civil Society congres gaan."

 


Netwerken en ideeën

Duidelijk is dat Civil Society ook voor lokale en regionale fondsen interessant kan zijn. Netwerken is dan toch wel de rode draad. Op een en dezelfde dag bijna iedereen bij elkaar. Maar ook de fase waarin een fonds zich bevindt of met welk project men meer specifiek bezig is lijkt een extra reden te zijn om naar Civil Society te gaan. Bovendien kan zowel op het congres als de gratis beursvloer inspiratie en ideevorming worden opgedaan.

 


Zie ook: www.civilsocietycongres.nl

gerelateerde items