Civil Society Congres aantrekkelijker

28 maart 2007, 08:59
Een eendagscongres (plus avondprogramma) in plaats van twee dagen; parallelsessies gericht op specifieke beroepsgroepen (zoals bestuurders, fondsenwervers en financials) en een gratis toegankelijk beursprogramma: dit zijn de belangrijkste nieuwe ingrediënten die het Civil Society Congres in 2007 aantrekkelijker moeten maken voor nóg meer spelers uit de filantropische sector. En van Civil Society nog meer een echt netwerk-merk.


De vier brancheorganisaties in de filantropische sector: FIN (vermogensfondsen), ISF (lokaal wervende instellingen), NGF (beroepsorganisatie fondsenwervers) en VFI (landelijk wervende goede doelen) organiseren middels hun hiervoor opgerichte stichting ook dit jaar weer hét congres voor goede doelen, vermogensfondsen en fondsenwerving in Nederland. Het Civil Society Congres is de laatste jaren uitgegroeid tot de plek waar verschillende beroepsgroepen, directeuren, bestuurders, communicatiemanagers, fondsenwervers en beheerders, worden geïnformeerd en geïnspireerd over trends, ontwikkelingen, uitdagingen en nieuwe mogelijkheden. De formule van het congres, dat dit jaar voor het eerste wordt geproduceerd door Lenthe Publishers, is fors aangepast.

Gosse Bosma, voorzitter van de Stichting Civil Society daarover: "We hebben de opzet aangepast om tegemoet te komen aan de wensen van de congresgangers. Namelijk om het programma samen te ballen uit oogpunt van tijdsbelasting, maar wel met behoud van diepgang en de mogelijkheid om de mensen die je wilt spreken ook te ontmoeten. Met een uitgebreid en gratis beursprogramma, parallel aan het congres, willen we inspelen op de duidelijke behoefte om op een laagdrempelige manier in contact te komen met de leveranciers van onze sector."

 


Dinerprogramma op 19 juni

De wijziging betekent concreet dat het traditioneel tweedaagse congres wordt teruggebracht tot één dag (20 juni), met een beursprogramma dat tot 22.00 uur doorloopt. Dat zal gebeuren op dezelfde locatie als vorig jaar: het Beatrixgebouw van de Utrechtse Jaarbeurs. De faciliteiten daarvan werden vorig jaar als beter beoordeeld dan die van Hotel Figi, maar de congresgangers misten wel de genoeglijkheid en het samenzijn van de veel kleinschaliger Zeister locatie. Dat gemis moet worden opgevuld door een uitgebreid dinerprogramma (inclusief overnachtingsfaciliteit) aan de vooravond van het congres, op 19 juni. Er is een avondvullend programma dat start met een VIP-borrel. Tijdens het diner vindt de feestelijke bekendmaking plaats van de FM50, de jaarlijkse verkiezing van de vijftig invloedrijkste spelers in de Nederlandse filantropie. De FM50 wordt dit jaar voor de derde keer georganiseerd door het vakblad FM. Op de avond, die gepresenteerd wordt door radio- en tv-journaliste Harmke Pijpers, is er verder veel ‘food for thought', onder andere in de vorm van gesproken columns en live opinie-onderzoekjes over prikkelende stellingen.

 


Congresprogramma voor doelgroepen

Nieuw aan het congresprogramma op 20 juni is dat de parallelsessies toegespitst zullen worden op specifieke beroeps- en functiegroepen binnen de sector. Hiermee komt de organisatie tegemoet aan de vraag naar meer inhoudelijke diepgang. Parallelsessies in voorgaande congres-edities leden nog wel eens aan te veel oppervlakkigheid en vrijblijvendheid. Er komen nu parallelsessies specifiek gericht op fondsenwervers, financials, HRM-functionarissen, marketing-communicatie-medewerkers, dienstverleners, programmamanagers en bestuurders. Het congresprogramma begint (om 9.30 uur) en wordt afgesloten met een plenair gedeelte. Daarna (maar ook tussentijds) kunnen de congresgangers aanhaken bij het uitgebreide beursprogramma, dat gratis toegankelijk is bij voorinschrijving.

 


Gratis beursprogramma

Van dit beursprogramma wordt dit jaar door de organisatie veel werk gemaakt. Naast de gebruikelijke stands, is er voor de bezoekers een continu podiumprogramma met allerlei door de exposanten gesponsorde bijdragen. Zo zijn er "Expertmeetings" van ongeveer een uur en "Themasessies" van ongeveer een half uur: laagdrempelige activiteiten waarin deskundigen op allerlei gebied aan het woord komen en in dialoog gaan met de beursbezoekers.

De verwachting is dat het gemiddelde aantal deelnemers per organisatie door de nieuwe opzet zal stijgen, maar de vraag is hier of zo'n aantrekkelijk, gratis programma geen nadrukkelijke concurrent wordt van het betaalde congresprogramma. Gosse Bosma: "Die mogelijkheid bestaat inderdaad, maar ik ben er niet bang voor. Het gaat hier om een inspirerende omgeving met twee sporen. Het ene wordt gevolgd door mensen die met vakgenoten het inhoudelijke debat zoeken en zaken willen agenderen op kwalitatief hoog niveau en tegen een marktconform congrestarief. Het andere wordt gevolgd door mensen die op een laagdrempeliger wijze in contact willen komen met toeleveranciers en vakgenoten."

Meer dan in voorgaande jaren zal het beursprogramma een "meet & greet-functie"gaan vervullen: alle congresgangers, exposanten en beursbezoekers krijgen daartoe een opvallende badge met naam en functie.

 


Wie trekt hier aan de touwtjes?

Het definitieve programma van Civil Society 2007 zal naar verwachting medio april bekend worden gemaakt. Het thema stond al wel vast: "Wie trekt hier eigenlijk aan de touwtjes?"

Gosse Bosma hierover: "Filantropische organisaties zijn tegenwoordig meer dan ooit van het publiek. En nog nooit waren de kwalitatieve eisen aan de organisaties zo hoog als nu. Het is daarom ook belangrijker dan ooit om transparant te maken wie verantwoordelijk is voor wat in onze sector. En ook wie invloed mag of moet hebben. Met dit thema betreden we dus het spanningsveld dat er heerst tussen de noodzaak voor strakke aansturing en kwalitatieve verantwoording door filantropische organisaties enerzijds en het openstaan voor invloeden van buitenaf, van het publiek en allerlei stakeholders, anderszijds."

 


Meer informatie over het Civil Society Congres 2007 op www.civilsociety.nl en via het Civil Society Nieuws: een digitale nieuwsbrief waarop u zich binnenkort gratis kunt abonneren. Civil Society Nieuws zal ook worden opgenomen in de wekelijkse edities van FM.

Het definitieve programma van en de start van de inschrijving voor Civil Society 2007 wordt binnenkort bekendgemaakt via de hiervoor genoemde kanalen.

 
gerelateerde items