Civil Society 2011 over diversiteit: maar wat is dat eigenlijk?

23 februari 2011, 08:59

AMSTELVEEN (24 februari) - Civil Society Congres 2011 heeft grote ambities. Het wil de discussie over diversiteit binnen de filantropiesector openbreken. Dat gebeurt op een bijzondere en passende locatie: het modernste sportcentrum voor gehandicapten ter wereld. Daar daagt Civil Society alle beslissers, influentials en medewerkers van goede doelen, vermogensfondsen en fondsenwervende nonprofits uit om "de kracht van verschil" te ontdekken en om actief deel te nemen aan de debatten op donderdag 30 juni 2011. Maar diversiteit...wat is dat eigenlijk?

De kracht van verschil
Bij diversiteit gaat het om verschillen. En het benutten van de kracht daarvan. Verschillen in geslacht, leeftijd, ras, religie, cultuur of beperking. Binnen de samenleving en onze sector spelen die verschillen een belangrijke rol. De arbeidsmarkt en de ‘bestedingsmarkt' worden beide steeds meer divers. Ook private, charitatieve organisaties en non profits hebben te maken met een grotere variëteit aan talenten, wensen en behoeften van medewerkers, donors, donateurs, grantees en stakeholders.

Voorbij de politieke correctheid
‘Diversiteit' is een typisch containerbegrip. In de praktijk wordt het vaak teruggebracht tot één dominant kenmerk, zoals geslacht (meer vrouwen!) of etniciteit (meer kleuren!). Maar diversiteit is een multidimensionaal begrip dat in de loop van de tijd geëvolueerd is van ‘denken in termen van gelijkheid' naar een bredere benadering. Zoals gezegd: met aandacht voor verschillen, waarbij ook het organisatiebelang en de organisatiedoelen nadrukkelijk een plaats hebben gekregen. Bij overheid en bedrijfsleven wordt de laatste jaren veel aandacht gegeven aan diversiteitsbeleid niet alleen vanuit een morele of wettelijke verplichting, maar ook door het besef dat diversiteit ook echt wat oplevert.

De ‘business case for diversity'
De ‘business case for diversity' is dat een divers samengesteld personeelsbestand zorgt voor een stijging van inkomsten en kwaliteit, toenemende creativiteit, imagoverbetering, hogere productiviteit en verhoging van innovatie. Hoewel de bewijsvoering voor de profijtelijkheid nog steeds onderwerp van debat is, hebben EU, overheid en bedrijven de laatste jaren veel aandacht voor diversiteit en is er ook nadrukkelijk beleid op ontwikkeld. Hoewel een aantal individuele organisaties al druk doende zijn met diversiteit, is dit thema in de filantropie op sectorniveau echter veel minder een breed gedragen onderwerp van gesprek en debat.

Het werd tijd
Hoe komt het dat onze sector die zich inzet voor meer rechtvaardigheid, democratie en humanisering, en die recht wil doen aan iedereen in een pluriforme, open samenleving, zelf nog zo weinig divers lijkt? Blanke, mannelijke babyboomers zijn oververtegenwoordigd in de directies en besturen van goede doelen en vermogensfondsen. Congressen mijden het onderwerp; er zijn geen publieke ‘voortrekkers' die zich hard maken voor meer topvrouwen, jongeren en ‘minderheden' bij onze organisaties. Zelfs bij het opstellen van de ‘Agenda Filantropie 2010' - juist in het leven geroepen om sectorbrede thema's aan te pakken - is het onderwerp diversiteit domweg over het hoofd gezien. Dus een congres over diversiteit? Het werd tijd!

Diversiteit: ook de blik naar buiten!
Civil Society 2011 gaat nadrukkelijk niet alleen over diversiteit in de eigen organisatie. Op het congres zetten we juist de ramen open en ook groepen die we tot nu toe niet bedienen laten participeren: zoals vrijwilligers, collectanten, donateurs en grantees. Bij de fondsenwerving en bij de besteding van ons geld. Daardoor winnen we als sector veel meer aan maatschappelijk relevantie. Het gaat om de kansen te pakken om meer groepen van buiten te gaan betrekken. Divers samengestelde organisaties kunnen vanuit het perspectief van gevers en grantees aantrekkelijk zijn. Als je jezelf herkent in zo'n organisatie kan dat drempelverlagend werken.

Diversiteit: nieuwe leiders
‘Diversiteit' raakt als thema ook nadrukkelijk het punt van leiderschap binnen onze sector: waar zijn de jongeren die het in de Nederlandse filantropie mede voor het zeggen hebben? Is er binnen besturen en Raden van Toezicht wel aandacht voor verbetermogelijkheden en opvolgingsplanning van het bestuur? Het voortbestaan van een ‘old boys network' en de uitsluiting van jongere generaties brengt een continuïteitsprobleem met zich mee. Het maatschappelijke engagement van de jongeren van nu lijkt nauwelijks aan te sluiten bij de huidige organisatie-, communicatie- en bestuursstructuren van veel goede doelen en vermogensfondsen. Dat lijkt op een collectief gemiste kans, want jonge bestuurders hebben in tegenstelling tot de generatie van ‘communicatieve offliners' een natuurlijk begrip van de sociale netwerksites en nieuwe technologieën, die cruciaal worden voor het behoud en de verwerving van maatschappelijk draagvlak. We zullen niet de eerste sector zijn die aan vergrijzing ten onder gaat...

Een unieke locatie
Een dag & debat over diversiteit vraagt, nee eist een locatie die inspireert en nauw bij het thema aansluit. En die locatie hebben we gevonden: het Ronald McDonald Centre in Amsterdam-Noord. Dit complex is het eerste sportcentrum in West-Europa voor kinderen en jongeren met een handicap of chronische ziekte. Het state-of-the-art Centre bestaat onder meer uit een atletiekbaan, Cruyff Court, OMO Speelheuvel, fitnessruimte, clubhuis, zwembad en een grote sporthal.
Het is een volledig met privaat geld gebouwd complex, dat als toonbeeld van een visionair civil society- initiatief geldt. Het is de verwezenlijking van de droom van Dennis Gebbink, die zijn gehandicapte zoon Myron graag wilde laten voetballen... Met de hulp van veel organisaties, ambassadeurs en Ronald McDonald Kinderfonds is de rest een verbazingwekkend korte geschiedenis, die iedere bezoeker van het Centre imponeert en inspireert.

Uit de comfort zone
De faciliteiten van het RMC maken het mogelijk om ook een congres als Civil Society te accommoderen. Maar wie prijs stelt op pluche stoelen of een klassiek theater, zal - uit zijn ‘comfort zone' - even moeten wennen aan de omgebouwde sporthal en de parallelsessie in Kleedkamer 15. Of de sportschoenen, die we u vragen op 30 juni aan te trekken... 

5 is hoofdredacteur van FM/FM Weekly en programma-manager van Civil Society 2011.

De inschrijving voor Civil Society Congres 2011 is vanaf nu geopend. Maak gebruik van het voordelige Early Bird-tarief tot 1 april a.s!

Bent u werkzaam bij een non profit-organisatie aangesloten bij VFI, FIN of IF? Of bent u als non profit persoonlijk lid van het IF? Dan krijgt u korting op de toegangsprijs + Early Bird-korting: dubbel voordeel dus!

Inschrijven: klik hier 

gerelateerde items