Civil Society 2008: impact van filantropische sector centraal

13 maart 2008, 08:59
AMSTELVEEN (13 maart) - Het jaarlijkse Civil Society Congres zal, meer dan in voorgaande jaren, een sterk algemeen maatschappelijk accent krijgen. Onder het thema "Civil Power!" wordt op 17 juni in de Rotterdamse Doelen een programma gepresenteerd dat inspeelt op de behoefte bij bestuurders, directies en medewerkers om de maatschappelijke impact van hun sector weer centraal te stellen.


Gosse Bosma, voorzitter van de Stichting Civil Society (waarin de koepels VFI, ISF, FIN en NGF verenigd zijn) over thema, ambitie en stootrichting van het congres:

"Onze sector is een levendig en krachtig onderdeel van de Nederlandse civil society. De afgelopen jaren zijn wij terecht zeer met ons zelf bezig geweest, zoals met transparantie, salarissen en bestuurscodes. Maar uiteindelijk gaat het natuurlijk om de maatschappelijke betekenis en impact van onze sector, waarin zovele positieve energie en kennis is samengebald. Wij hebben de samenleving zoveel goeds te bieden."De blik naar buiten

De ambitie van programma-coördinator Venema is om het Civil Society Congres, meer nog dan in voorgaande jaren, echt een maatschappelijk platform te maken. Venema: "Wij zoeken dit jaar echt naar verbreding en verdieping, en dat betekent concreet dat overheid, bedrijfsleven, maar ook non profits die traditioneel niet tot onze sector worden gerekend, nadrukkelijk een plaats in het congresprogramma krijgen. We willen de blik graag naar buiten richten. Zo komt er een sessie over "de kracht van de zangvereniging": uit onderzoek blijkt dat de sociale cohesie in onze samenleving wordt verzwakt doordat mensen steeds minder deelnemen in sociale verbanden, zoals de lokale zangvereniging. Civil society-organisaties kunnen, in samenwerking met overheid en bedrijfsleven, een cruciale rol spelen om de ‘zangvereniging' haar kracht weer terug te geven en sociale cohesie te bevorderen. Daarover zullen we in een interactieve sessie een pittige discussie voeren."Congresprogramma

Het congresprogramma, waaraan op dit moment de laatste hand wordt gelegd, bestaat uit veertien parallelsessies en een plenair ochtend- en middagprogramma dat gepresenteerd wordt door de bekende journalist Frenk van der Linden. Tot de key note-sprekers behoort de Brit Jeremy Nicholls, expert op het gebied van maatschappelijk ondernemerschap en adviseur van de Labour-regering. Nicholls was een van de drijvende krachten achter het "Fifteen-concept" van de celebrity-kok Jamie Oliver.Naast een congresprogramma is er ook een beurs waarop de dienstverleners en sponsors van de filantropische sector zich presenteren en waar gelegenheid geboden wordt voor advies en "speed-consults".Inschrijving en informatie

De inschrijving voor congres en beurs, die in opdracht van Stichting Civil Society worden geproduceerd door het Amstelveense Lenthe Publishers, is gestart op de website: www.civilsociety.nlOp deze website wordt ook alle programma-informatie gepubliceerd en in de komende weken geactualiseerd. Hiervan zal, zoals ook vorig jaar, regelmatig verslag worden gedaan in FM.

gerelateerde items