Civil Society 2008: impact sector centraal

19 maart 2008, 08:59
AMSTELVEEN (19 maart) - Het jaarlijkse Civil Society Congres zal, meer dan in voorgaande jaren, een sterk algemeen maatschappelijk accent krijgen. Onder het thema "Civil Power!" wordt op 17 juni in de Rotterdamse Doelen een programma gepresenteerd dat inspeelt op de behoefte bij bestuurders, directies en medewerkers om de maatschappelijke impact van hun sector weer centraal te stellen.


Gosse Bosma, voorzitter van de Stichting Civil Society (waarin de koepels VFI, ISF, FIN en NGF verenigd zijn) over thema, ambitie en stootrichting van het congres: "Onze sector is een levendig en krachtig onderdeel van de Nederlandse civil society. De afgelopen jaren zijn wij terecht zeer met ons zelf bezig geweest, zoals met transparantie, salarissen en bestuurscodes. Maar uiteindelijk gaat het natuurlijk om de maatschappelijke betekenis en impact van onze sector, waarin zovele positieve energie en kennis is samengebald. Wij hebben de samenleving zoveel goeds te bieden."De maatschappelijke vraagstukken waarvoor het kabinet zich gesteld ziet op het gebied van welzijn, gezondheid, jeugd, onderwijs, duurzaamheid, cultuur, kennis en innovatie vragen meer dan ooit óók om de actieve inbreng van burgers en organisaties die met eigen kennis en middelen, en vanuit eigen kracht bijdragen aan verbeteringen en oplossingen. Zowel in nationaal, als internationaal perspectief.Meer informatie op: www.civilsociety.nl

gerelateerde items