Toon alles (5)
Hans Hulst

ChildRight in zwaar weer

30 augustus 2007, 08:59
Afgelopen week ontketende bestuurslid Jacob Gelt Dekker van het kinderfonds ChildRight een heus publicitair offensief. Hij legde zijn functie neer, vanwege een administratie die niet deugt en een te grote strijkstok. Aldus Gelt Dekker. De media en het CBF, dat adviseerde niet meer aan Childright te geven, haakten er gretig op in. Maar wat is er nu werkelijk aan de hand? FM sprak met enkele hoofdrolspelers en legde de hand op vertrouwelijke correspondentie.


Er is heel wat aan de hand bij het door vrijwel alle Nobelprijswinnaars ondersteunde ChildRight Fund. Als we althans de mediaberichten mogen geloven. Er zou sprake zijn van een rammelende administratie, dubieuze bestedingen (fraude wellicht), er zou te weinig geld naar de kinderen gaan, en er zou een belastingschuld zijn. In een bepaalde periode zou zelfs het merendeel van door fondsenwerver Corris opgehaalde geld bij deze organisatie zijn blijven steken, daar waar ChilRight op haar site claimt dat 100% van de opgehaalde gelden naar kinderprojecten gaan.

 


Niet op orde

Voor het CBF was het aanleiding om donateurs te adviseren om voorlopig niet te geven aan Childright. Hoe is het CBF tot dit verstrekkende advies gekomen? Directeur Adri Kemps legt uit. "We hebben uit diverse bronnen informatie gekregen waaruit blijkt dat de stichting de interne en de administratieve organisatie niet op orde heeft. Dat blijkt uit interne stukken die ons ter hand zijn gesteld, uit externe rapportages en persoonlijke contacten die we hebben gehad met de voorzitter van de stichting. Dit is voor ons aanleiding geweest om het publiek te adviseren voorlopig niet aan Childright te doneren."

 


Is het een CBF-taak om uitspraken te doen over niet CBF-gekeurde goede doelen? Kemps: "Het valt onder onze doelstelling. Wij hebben een publiekstaak. Al in de periode voordat het keurmerk er was spraken wij ons uit over fondsen zonder CBF-keurmerk. In het verleden hebben we ook regelmatig onderzoek gedaan op basis van klachten die binnen kwamen over niet CBF-gekeurde fondsen. Het is wel uitzonderlijk dat via de heer Gelt Dekker uit de boezem van het fonds zelf het geluid is gekomen dat er iets niet goed zit."

 


Jaarverslag of geen jaarverslag?

Het CBF zegt gevraagd te hebben om de jaarverslagen 2004, 2005 en 2006. Deze zijn nog niet binnen, maar wel toegezegd. Voorzitter Robert Brochard stelt dan ook dat er wat betreft de administratieve verslaglegging niets aan de hand is. "Balans en jaarverslag van het oprichtingsjaar 2004 en jaargang 2005 waren altijd al beschikbaar ter inzage op ons kantoor en worden nu in zijn geheel ook op onze website gezet. Het verslag over 2006 is nu in de afrondende fase."

 


Een e-mail van Mr. Halil Dogan werpt een wat ander licht op de zaak. Dogan was op verzoek van het bestuur als kandidaat bestuurslid betrokken geraakt bij Childright, maar rept in een mail aan voorzitter Robert Brochard van een vertrouwensbreuk, voornamelijk op basis van de verslaglegging, die ondoorzichtig is of ontbreekt. "Je verzwijgt dingen. Bijvoorbeeld hoe en waar gelden opgenomen zijn (casino verhaal) of stortingen van gelden via Japan aan projecten in derdewereld landen. De andere kandidaat bestuursleden dienen hiervan af te weten. Jij en Raymond hebben nooit een jaarverslag opgesteld. Een verantwoording is nooit schriftelijk afgelegd. Niet aan de donateurs maar ook niet aan direct betrokkenen (bijvoorbeeld kandidaat bestuurders). Het is onduidelijk wat is gedaan in de afgelopen jaren."

 


Rondom het vertrek van Gelt Dekker als bestuurslisd is ook al een welles-nietes spelletje ontstaan. Heeft hij zelf zijn biezen gepakt of is er sprake van een gedwongen vertrek? Het bestuur van de stichting heeft op de website een besluit van 9 augustus geplaatst waarin de samenwerking wordt opgezegd. Voorzitter Robert Brochard stelt tegenover FM dan ook dat het bestuur niet meer door wilde met Gelt Dekker. In de correspondentie die de 16 onder ogen kreeg zit echter een mail van Dekker waarin hij zijn vertrek kenbaar maakt. Deze mail is gedateerd op 30 juni.

 


Eenzijdige berichtgeving

Wat de door Gelt Dekker gesuggereerde belastingschuld betreft is Brochard duidelijk: "Er is geen belastingschuld. Dit is simpel bij de Belastingdienst na te vragen. Er is wel meer onjuiste informatie in de media verschenen. Zo lees ik dat Gelt Dekker 350.000 euro gedoneerd heeft. Dat is onjuist. ChildRight heeft nooit rechtstreeks één euro van de heer Dekker gekregen."

 


Childright is verontwaardigd over de eenzijdige berichtgeving en is in gesprek met zowel Netwerk als het CBF om ook de andere kant van het dossier over het voetlicht te krijgen, aldus directeur Audrey Souisa. "De berichtgeving is erg selectief geweest. Men heeft te gemakkelijk zonder te verificeren aangenomen dat de stukken van Gelt Dekker de enige en complete waarheid bevatten. Dat heeft veel schade aangebracht. Aan het vertrouwen in de sector als geheel en aan ons als organisatie. Waar we dat aan merken? Aan opzeggingen van donateurs en steunbetuigingen van andere organisaties."

 


Openheid

Voorzitter Brochard ziet in openheid de enige oplossing. "Door te antwoorden daar waar wij de kans krijgen onze kijk op de gang van zaken te laten zien. En door alles van belang op de website te zetten en voor iedereen toegankelijk te maken. Ook zullen we een mailing versturen naar onze donateurs en donateurs van Corris. Ons als vrijwilligers, donateurs, sponsoren en de kinderen waarvoor we het doen, is groot onrecht aangedaan."

 


Klik hier voor de reactie van ChildRight op de beschuldigingen van Gelt Dekker. En bekijk hier de uitzending van Netwerk

gerelateerde items