Toon alles (4)

CBF-bijeenkomst druk bezocht

10 december 2009, 08:59
AMSTELVEEN (10 december) - De jaarbijeenkomst van toezichthouder CBF werd vorige week (3 december) druk bezocht. Ruim 250 medewerkers van fondswervende goede doelen waren onder andere getuige van de overhandiging van het rapport "Toekomstverkenning goede doelen collectes" aan VNG-voorzitter Annemarie Jorritsma (foto).


Het CBF was te gast in het hoofdkantoor van ABN AMRO in Amsterdam, waar bestuursvoorzitter Gerrit Zalm als gastheer een klein promopraatje voor zijn met dertig miljard euro overeind gehouden organisatie mocht houden. Zalm kweet zich als altijd charmant van deze taak en debiteerde zijn standaardgrap dat hij bij "de grootste fondsenwerver van Nederland" heeft gewerkt.

 


Hierna gaf onderzoeker René Bekkers (Vakgroep Filantropische Studies VU) een toelichting op het rapport "Toekomstverkenning van goede doelen collectes", dat op verzoek van de jubilerende Stichting Collecteplan (60 jaar) was opgesteld. Het rapport geeft een zeer kritische analyse van de huidige stand van zaken rondom de hah-collectes. De conclusie - snel moderniseren, anders kwijnt de collecte weg - werd door Bekkers niet te zwaar aangezet, waardoor het feestje van Stichting Collecteplan niet werd bedorven. Voorzitter Collecteplan mevrouw Snoeck, leek zelf niet overdreven bezorgd over de uitkomsten van het rapport, en overhandigde het eerste exemplaar aan VNG-voorzitter Annemarie Jorritsma. Hierna vond onder leiding van prof. Theo Schuyt een forumdiscussie over de hah-collectes plaats, waarin ook weinig harde noten werden gekraakt. Opvallend was vooral dat aan de opkomst van nieuwe goede doelenorganisaties en andere (2.0) vormen van fondsenwerving maar nauwelijks aandacht werd besteed: de hah-collectes werd door de zaal zeer gekoesterd.

 


Na de pauze presenteerde CBF-directeur Adri Kemps de highlights van de financiële resultaten 2008 (hierover berichtte FM Weekly al vorige week: klik hier).

 


Han de Jong, chief economist van ABN AMRO, presenteerde ten slotte het rapport "Geven is een gave", dat ten doop werd gehouden (voor een uitgebreide toelichting op dit rapport: klik hier).

gerelateerde items