Toon alles (2)

Big data, artificial intelligence en blockchain: buzzwords of blijvers?

12 januari 2018, 08:00
We gaan in 2018 Big Data en Artificial Intelligence inzetten, maar ook doet de blockchain zijn intrede bij maatschappelijke organisaties.
We gaan in 2018 Big Data en Artificial Intelligence inzetten, maar ook doet de blockchain zijn intrede bij maatschappelijke organisaties.
De relatie met de donateur moet weer persoonlijk worden. Dat leek het credo van 2017. Wat we eraan gaan doen? We gaan in 2018 Big Data en Artificial Intelligence inzetten, maar ook doet de blockchain zijn intrede bij maatschappelijke organisaties. Ver van ons bed? Volgens het visierapport van ABN AMRO MeesPierson niet zo heel ver meer…
 
Big Data
De hoeveelheid en complexiteit van Big Data is de laatste jaren sterk toegenomen. Het genereren van data kan nu snel en realtime, waardoor de voorspellende waarde blijft groeien. Wie de data omzet in relevante informatie, kan er interessante dwarsverbanden mee leggen. Dus hoe meer gegevens over donateurs en de achterban bekend zijn, des te beter en persoonlijker kan er een relatie worden aangegaan, zo menen de opstellers van het visierapport. Daarnaast bieden Big Data mogelijkheden voor de doelbesteding. Zo bleek vorig jaar dat een big data-analyse van patiëntengegevens bijvoorbeeld kan helpen bij het voorspellen van de uitkomst van een leukemiebehandeling, aldus de opstellers van het visierapport.
 
Artificial Intelligence
Met Artificial Intelligence (AI) is het mogelijk om met de beschikbare data voorspellingen en verwachtingen voor de toekomst te doen. Op basis van Big Data weet een computer wat relevant is en welke mogelijkheden er zijn. Tegelijkertijd voorspelt deze aanpak oplossingen voor problemen. De computer is in staat te redeneren en zelf te leren. De combinatie van die vaardigheden en de snelheid van de computer zorgen voor een systeem dat de menselijke intelligentie nabootst of zelfs overstijgt, zo menen de opstellers van het visierapport. Twee vormen zijn volgens hen in ieder geval interessant voor de sector: toepassingen die medewerkers of vrijwilligers helpen bij het beter uitvoeren van hun werk en technologieën die direct contact hebben met de donateur.
 
Blockchain
Blockchain lijkt hard op weg om een volgende digitale revolutie te ontketenen. Het is een netwerk van computers, die samen een openbaar register of grootboek bijhouden. Bitcoin is wellicht het bekendste voorbeeld, maar Blockchain kan voor meer doeleinden worden gebruikt. De opstellers van het visierapport noemen als voorbeeld de overdracht van onroerend goed of aandelen, zonder dat hierbij een fysieke tussenpersoon zoals een notaris nodig is. De Bill & Melinda Gates Foundation heeft onlangs geëxperimenteerd met de blockchain-technologie en dat leidde tot de introductie van Mojaloop, een open source-software voor het creëren van betaalplatforms die digitale, financiële aanbieders verbindt met klanten én mensen zonder bankrekening. Met Mojaloop is het betalingsverkeer voor iedereen, dus ook voor mensen zonder bankrekening, op een veilige manier toegankelijk, aldus het rapport.
 
(Bron: Visiepaper Innovatie van ABN AMRO MeesPierson)

Kijk meer informatie op onze SelectPage.
 
gerelateerde items