Toon alles (1)

Bedrijven: de stille motor achter Geven in Nederland 2017

20 april 2017, 16:41
Bedrijfsleven is tweede grootste inkomstenbron voor goede doelen na de huishoudens
Bedrijfsleven is tweede grootste inkomstenbron voor goede doelen na de huishoudens
Vanuit alle bronnen zijn de bijdragen in de onderzochte periode gestegen. Zo gaven huishoudens 5,5 procent meer dan in 2013 en ook sponsoring door bedrijven is toegenomen. Het bedrijfsleven, met een bijdrage van twee miljard, blijkt een belangrijke bron van filantropie voor de verschillende doelen. Kansspelen doen het ook beter dan in 2013: zij droegen in 2015 een totaalbedrag van 523 miljoen euro af aan maatschappelijke en goede doelen.
 
Huishoudens
De totale waarde van giften van geld en goederen door Nederlandse huishoudens bedraagt in 2015 2.081 miljoen euro. Dit bedrag ligt 5,5 procent hoger dan het bedrag over 2013 (1.971 miljoen euro). Gecorrigeerd voor de inflatie is de waarde van de giften en goederen die zijn gegeven door huishoudens in Nederland sinds 2011 gestegen met 6,7 procent. De giften van huishoudens vertegenwoordigen in 2013 0,4 procent van het bbp en 0,55 procent van de consumptieve bestedingen van huishoudens.
 
Vermogensfondsen
In 2015 hebben 72 vermogensfondsen 435 miljoen euro bijgedragen aan maatschappelijke en goede doelen. Voor het macro-economische overzicht van Geven in Nederland worden alleen de doelbestedingen uit de opbrengsten van het vermogen meegeteld, een bedrag van 219 miljoen euro. De inkomsten die vermogensfondsen bijvoorbeeld (incidenteel) uit nalatenschappen ontvangen, of de jaarlijkse giften die afkomstig zijn van bedrijf of familie worden niet meegerekend, omdat deze bijdragen al bij de andere bronnen zijn meegeteld.

 
De cijfers zijn een optelsom van de bijdragen uit de opbrengsten van het vermogen van een groep vermogensfondsen met een bestedingsbudget meer dan circa 1 miljoen euro (n=72) en 506 geldwervende en hybride fondsen. Het is vanwege onvolledige informatie over de bijdragen van vermogensfondsen en vanwege het feit dat de bijdragen voor de jaren 1995-2015 op verschillende wijzen tot stand zijn gekomen niet mogelijk om iets over trends in de tijd te zeggen
 
Sponsoring
De bijdragen van bedrijven in de vorm van sponsoring en giften aan goede doelen zijn in 2015 sterk gestegen ten opzichte van 2013. Volgens de (grove) schattingen op basis van steekproefresultaten geven bedrijven voor ongeveer 2 miljard euro aan goede doelen, in de vorm van sponsoring en giften. Het bedrijfsleven is een belangrijke bron van filantropie voor de verschillende doelen. De toename vindt vooral plaats in de bijdragen aan kerk en levensbeschouwing, milieu, natuurbehoud en dierenbescherming, cultuur en overige doelen.
 
Kansspelen
De bijdragen vanuit de kansspelen aan goede doelen zijn de afgelopen jaren fors gestegen. De zes landelijke meerjarige kansspelvergunninghouders (Nationale Postcode Loterij, BankGiro Loterij, VriendenLoterij, de Samenwerkende Non-profit Loterijen, Lotto en Sportech) hebben in 2015 een totaalbedrag van 523 miljoen euro aan maatschappelijke en goede doelen afgedragen, een stijging ten opzichte van 2013, toen het totaalbedrag 494 miljoen euro was.
 
►Wilt u het volledige onderzoek, alle tabellen, grafieken en analyses lezen, bestel dan hier het boek Geven in Nederland.
 
gerelateerde items