Toon alles (1)

Hof Arnhem-Leeuwarden: ‘Betaling aan Belastingdienst geen gift’

10 januari 2018, 08:00
Dit is geen fondsenwerving.
Dit is geen fondsenwerving.
Een man die naast zijn bijstandsuitkering loon uit werk ontving, heeft een opmerkelijke Belastingaangifte gedaan: hij voerde zijn betaling aan de Belastingdienst op als gift, omdat de staat volgens hem een algemeen nut beogende instelling (anbi) is. De rechtbank Arnhem-Leeuwarden ging hier niet in mee en de man ging in hoger beroep. Maar ook het Hof stelde de Belastinginspecteur in het gelijk.
 
De man ontving in het fiscale jaar 2014 zowel een bijstandsuitkering als loon. Omdat hij ook loon verdiende, moest hij loonbelasting betalen, werd hij gekort op de uitkering en moest hij ook extra zorgpremie ophoesten. De man telde de loonbelasting, korting op de uitkering en de zorgboete op, om vervolgens het totaalbedrag van 1.846 euro op te voeren als gift. Het argument: de gedane betalingen aan belastingen, de inhoudingen op de bijstandsuitkering en het bestuursrechtelijke deel van de premie voor zorgverzekeringskosten, zijn als giften aftrekbaar. Op grond van artikel 5b, tweede lid van de Algemene wet inzake rijksbelastingen (AWR) is de Staat aan te merken als een algemeen nut beogende instelling en zijn de betreffende bedragen aan te merken als verplichte bijdragen waar geen directe tegenprestatie tegenover staat, als bedoeld in artikel 6.33, letter a, van de Wet op de Inkomstenbelasting 2001 (Wet IB), aldus belanghebbende.
 
Belastingschuld geen ‘verplichte bijdrage’
Het leek er even op dat de man een punt had. Maar na diverse wetsinterpretaties acht het Hof de stelling van belanghebbende dat belastingen betaald aan de Staat der Nederlanden als aftrekbare gift op het inkomen van belanghebbende in aanmerking komen, onjuist. ‘De wetgever heeft, gelet op de wetsgeschiedenis, met de woorden ‘verplichte bijdragen’ naar het oordeel van het Hof niet het oog gehad op uit de wet voortvloeiende belastingschulden. Hetzelfde heeft naar het oordeel van het Hof te gelden voor de door de gemeente toegepaste korting op de uitkering van belanghebbende. Anders dan belanghebbende betoogt, zijn ook de bedragen betaald aan zorgpremies niet als aftrekbare gift in de zin van artikel 6.33 Wet IB aan te merken’, aldus het hof. Helaas pindakaas.
 
Klik hier voor de volledige uitspraak.
 
gerelateerde items