Postacademische opleiding Besturen van Fondsen start

28 november 2016, 10:00
Vanaf januari gaat de postacademische opleiding Besturen van Filantropische Fondsen van start
Vanaf januari gaat de postacademische opleiding Besturen van Filantropische Fondsen van start
Veel potentiële bestuursleden hebben ruime ervaring opgedaan als professional binnen een bepaald vakgebied. Voor het besturen van filantropische (vermogens)fondsen zijn daarnaast specifieke kennis en vaardigheden noodzakelijk. De opleiding Besturen van Filantropische Fondsen is gericht op vrijwilliger-bestuursleden van (vermogens)fondsen, of iedereen die overweegt om in de toekomst zitting te nemen in een dergelijk bestuur. Vanaf januari gaat de opleiding weer van start. Inschrijven is nu mogelijk.
 
De opleiding wordt verzorgd door het Centrum voor Filantropische Studies aan de Vrije Universiteit te Amsterdam en het Erasmus Centre for Strategic Philanthropy aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam: het beste van de twee academische centra in Nederland op het terrein van filantropie.
Aan de hand van thematische bijeenkomsten wordt u in een kort tijdsbestek toegerust om de kwaliteit, effectiviteit en impact van het betreffende fonds te vergroten en om voorbereid zitting te nemen in een bestuur van een fonds.
 
Inhoud opleiding
Tijdens de colleges worden huidige en toekomstige bestuurders uitgedaagd om op basis van nieuwe kennis te reflecteren op het besturen van een fonds. Praktische toepassing van de behandelde stof is hierbij van wezenlijk belang. Tijdens de eerste cursus wordt ingegaan op de omvang, indeling en het ontstaan van de Nederlandse filantropische en non-profitsector. Ook komt de rol van filantropische (vermogens)fondsen in de context van de hedendaagse participatiemaatschapij aan bod.
Tijdens de tweede cursus wordt aandacht besteed aan de samenstelling en het kiezen van een bestuur, bestuurdersaansprakelijkheid, transparantie, en aan theorieën over bedrijfsmatig werken binnen een non-profit organisatie. Tijdens de derde cursus komen onderwerpen als risicobeheer, het opstellen van financieel beleid, het uitvoeren hiervan en financiële verslaglegging aan bod. Tot slot wordt tijdens de vierde cursus aandacht besteed aan theorieën over het opzetten en evalueren van projecten. Elke cursus beslaat twee kleinschalige colleges van vier uur (zie hieronder).
 
Programma opleiding Besturen van Filantropische Fondsen
De colleges vinden plaats op donderdagen van 17.00 tot 21.00 uur. Een lichte maaltijd wordt voor u verzorgd. Voor het afsluiten van de gehele reeks past u de theorie toe bij een filantropisch (vermogens)fonds door het schrijven van een adviesrapport (afstudeerthese circa 20 pagina's) aan het betreffende fonds. Wanneer uw eindverslag als voldoende wordt beoordeeld, ontvangt u het certificaat.
 
Cursus Startdatum Locatie
»» Het Domein van de Filantropie
»» Het Besturen van (Vermogens)Fondsen
»» Financieel- en Vermogensbeheer
»» Strategie en Impact
»» Adviesrapport
19 januari 2017
16 maart 2017
18 mei 2017
28 september 2017
Einde leergang
VU Amsterdam
VU Amsterdam
ECSP Rotterdam
ECSP Rotterdam
Op locatie
 
Praktische informatie
De opleiding kan enkel in zijn geheel gevolgd worden. De kosten voor de opleiding bedragen €2.500,-. De opleiding Besturen van Filantropische Fondsen is een initiatief van de Katholieke Stichting ter Bevordering van Welzijnswerk (KSBW). De bijeenkomsten worden verzorgd door de Werkgroep Filantropische Studies aan de Vrije Universiteit te Amsterdam en het Erasmus Centre for Strategic Philanthropy in Rotterdam. Voor alle praktische informatie, zoals kortingsmogelijkheden, studiebelasting en vragen kunt u terecht bij 'Contact en algemene informatie'.
 
Aanmelden kan via de website van de VU.
gerelateerde items