Bellen met Peter Helmer

31 augustus 2006, 08:59
Op 6 september volgt Peter Helmer, al twee jaar bestuurslid, Maerten Verstegen op als voorzitter van het Instituut voor Sponsoring en Fondsenwerving. Helmer (42) is directeur van de Grote Club Actie. Met het ISF wil hij vooral verder op de weg die Maerten Verstegen is ingeslagen. Maar nog meer nadruk leggen op belangenbehartiging. ‘De ontwikkelingen in onze branche gaan steeds sneller en wij zullen nog alerter en actiever moeten zijn.'


FM: Hoe staat het ISF er voor?

 


"Er is verschrikkelijk veel gebeurd de laatste jaren. We hebben, net als de hele filantropische branche, heel snel grote stappen gezet. We zijn nu snel bezig een volwaardige branche-organisatie te worden, onze deelname aan het SBF is daar een duidelijk symptoom van. Maar er moet ook nog heel veel gebeuren."

 


FM: Je zou zeggen dat alle lokale en kleine doelen nu wel voldoende geschoold zijn...

 


"Er is enorm veel vooruitgang geboekt en ze weten steeds beter de weg naar kennis en opleiding te vinden. Maar het ISF blijft nodig als expertise-centrum. Want er zijn nog steeds te veel kleine clubs die maar wat aanprutsen en een secretaresse of jongste bediende de fondsenwerving ‘er even bij laten doen'. Dat gaat soms nog best even goed, maar daarbij worden zulke prima kansen gemist.

 


Anderzijds zie je dat bij sommige organisaties, ook de kleinere, de verzakelijking en bureaucratie te ver is doorgeslagen. Ik kom ze tegen, de technocraten die alle technieken kennen, maar geen gevoel hebben voor de band die je moet opbouwen met je donateurs en sponsors. Dat moet iedereen, maar de kleinere doelen al helemaal. Passie en professionaliteit moeten hand in hand gaan, zoals eigenlijk in élk vak. Dat overdragen zie ik als een missie van het ISF."

 


FM: Ook zo'n fervente voorvechter voor een eigen keurmerk voor kleine doelen?


"Ja, in dat opzicht ben ik het helemaal met Maerten eens. Niet zozeer voor donateurs, die hebben meestal een eindeloos vertrouwen in kleine, dichtbije doelen, want daar kunnen ze letterlijk in de keuken kijken. Maar zolang de overheid de hele sector over een kam blijft scheren en vaak aandringt op één CBF-keur voor alle goede doelen, zullen wij iets specifieks moeten hebben. Al dan niet onder de CBF-vlag."


FM: Waar moet het naartoe met het ISF?

 


"Belangenbehartiging wordt steeds belangrijker, en we blijven werken aan betere ingangen en een eigen behandeling door de politiek. Mijn ideale ISF is een soort MKB voor de filantropische branche: kenniscentrum, monitor en belangenbehartiger in één organisatie. Met uiteindelijk een bestuur op afstand, à la een Raad voor Commissarissen."

gerelateerde items