Belangrijke uitspraak Hoge Raad

5 juli 2006, 08:59


Onlangs heeft de Hoge Raad zich uitgesproken over de vraag of de betaald voetbalclub NAC uit Breda een "algemeen nut beogende instelling" (ANBI) is. Het Hof Den Bosch vond van wel, maar de Hoge Raad is van mening dat een professionele voetbalclub niet als zodanig kan worden aangemerkt. Wat betekent deze jurisprudentie voor de definitie van het begrip "algemeen nut" in het algemeen en voor de filantropische sector in het bijzonder? FM vroeg drie deskundigen om hun mening.

 


Mr. Ineke Koele, partner bij Mens & Wisselink in Utrecht, begroet de uitspraak met instemming: "Het is een heel juiste uitspraak en we moeten denk ik blij zijn dat de Hoge Raad het Hof op de vingers heeft getikt... Gelukkig heeft de Hoge Raad ingezien dat dit een drogreden is. Immers, het gaat bij algemeen nut stichtingen niet om het feit of iets algemeen nuttigs is als zodanig."

Voor de volledige tekst: klik hier

 


Mr. Sabine de Wijkerslooth-Lhoëst, estate planner bij PricewaterhouseCoopers Belastingadviseurs te Utrecht, wijst op het belang van de uitspraak voor het overleg tussen overheid en filantropische sector: "Het Ministerie van Financiën is op dit moment, in overleg met de sector, bezig met het ontwikkelen van criteria op grond waarvan een instelling als ANBI bestempeld kan worden. Uit dit arrest van de Hoge Raad blijkt dat het "tenminste 50 %" criterium en het "beogen van het algemeen nut" essentieel blijft."

Voor de volledige tekst: klik hier

 


Prof. dr. Peter Kavelaars, hoogleraar Fiscale Economie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en directeur van het Wetenschappelijk Bureau van Deloitte Belastingadviseurs BV, schrijft in een column voor FM begrip te hebben voor de terughoudendheid van de Hoge Raad: "Het begrip algemeen nutbeogend is sterk subjectief en dan is het niet verstandig daaraan een ruime betekenis toe te kennen."

Voor de volledige tekst van de column van prof. Peter Kavelaars: klik hier

 


Voor een samenvatting van de uitspraak van de Hoge Raad: klik hier.

 

gerelateerde items