‘Bedrijven kunnen sleutelrol spelen in vrijwilligerswerk’

12 oktober 2016, 12:00
Lonneke Roza
Lonneke Roza
Vrijwilligersprogramma’s van bedrijven kunnen mensen aantrekken die normaal gesproken niet actief geweest zouden zijn in vrijwilligerswerk. Dat is de conclusie van het rapport van Lonneke Roza die daarmee promoveerde aan de Rotterdam School of Management van de Erasmus Universiteit. Bedrijfsprogramma’s trekken bovendien meer jongeren en hoogopgeleiden aan dan andere programma’s.
 
‘In tegenstelling tot wat vaak gedacht wordt, is het aantal vrijwilligers in Nederland stabiel’, zegt Roza. ‘Wat wel is veranderd, is op welke manier mensen vrijwilligerswerk doen. Het bedrijfsprogramma is een van die nieuwe manieren. Dit type vrijwilligerswerk is vaak onderdeel van van de corporate social responsibility (CSR) programma’s van bedrijven en maken het werknemers mogelijk hun tijd en kennis te doneren, variërend van korte projecten tot langetermijnprojecten.’
 
Onderzoeksgroep
Met deze vorm van vrijwilligerswerk in opkomst, ging Roza op zoek naar vrijwilligers om uit te vinden of zij anders zijn dan de mensen die niet via hun bedrijf vrijwilligerswerk doen. Ze bestudeerde de vrijwilligers- en demografische karakteristieken van 776 werknemers van een grote dienstverlener. Vervolgens verdeelde ze die groep in corporate vrijwilligers, traditionele vrijwilligers, vrijwilligers die beide doen en mensen die geen vrijwilligerswerk doen.
 
Van deze groep gaven 88 respondenten aan alleen vrijwilligerswerk via het bedrijf te doen. Roza: ‘Ook al is dit onderzoek beperkt tot slechts een bedrijf, ik vind het veelzeggend dat blijkbaar elf procent van de ondervraagden de trigger van het bedrijf nodig heeft om aan de slag te gaan. Daaruit kun je concluderen dat bedrijven een grote rol kunnen spelen in het stimuleren van werknemers om vrijwilligerswerk te gaan doen.’
 
Jonger en hoger opgeleid
De demografische vergelijking laat zien dat de typische vrijwilliger ook op dat gebied afwijkt van de corporate vrijwilliger. De laatste groep is meestal jonger en is hoger opgeleid. Ze zijn vaker getrouwd en hebben minder vaak kinderen. Dit lijkt erop te duiden dat corporate vrijwilligersprogramma’s een andere groep activeren dan de traditionele vrijwilligersinitiatieven.
 
Roza vond geen demografische verschillen tussen de corporate vrijwilligers en de mensen die in het geheel geen vrijwilligerswerk doen. ‘Dat is interessant, want blijkbaar zijn er andere redenen om wel of geen vrijwilligerswerk te doen’, zegt Roza. ‘Zo geven corporate vrijwilligers aan dat ze zich gesteund voelen door hun bedrijf in hun vrijwilligerswerk. Bij traditionele vrijwilligers is dit niet altijd het geval. Het lijkt er dus op dat ook werknemers elkaar kunnen stimuleren vrijwilligerswerk te gaan doen. Bovendien wordt het natuurlijk moeilijker om nee te zeggen als je hele afdeling wel actief is in vrijwilligerswerk. Een beetje sociale druk van je collega’s of leidinggevende kan dus helpen.’
 
Bedrijven kunnen voor boost zorgen
De belangrijkste conclusie van Roza’s onderzoek is dat bedrijven een grote rol kunnen spelen in het mobiliseren van vrijwilligers. ‘Het aantal vrijwilligers kan hierdoor flink toenemen en het is een effectieve manier om meer maatschappelijk betrokken te raken. Bedrijven zouden hiervoor meer mogelijkheden moeten bieden, zoals het doen van vrijwilligerswerk onder werktijd of werknemers hun tijd flexibeler laten indelen. Corporate vrijwilligerswerk mag misschien op het eerste gezicht een sociale bezigheid lijken, het heeft de potentie om de houding van mensen tegenover vrijwilligerswerk flink te veranderen’, aldus Roza.

 
gerelateerde items