Privacywetgeving komt eraan: is uw instelling erop voorbereid?

11 mei 2017, 06:00
Nederland Filantropieland informeert haar leden met een voorlichtingsbijeenkomst over de nieuwe privacy verordening op 23 mei.
Nederland Filantropieland informeert haar leden met een voorlichtingsbijeenkomst over de nieuwe privacy verordening op 23 mei.
Op 25 mei volgend jaar wordt de General Data Protection Regulation (GDPR) van kracht. Deze nieuwe privacy verordening, in Nederland beter bekend onder de naam Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), regelt de bescherming van natuurlijke personen op het gebied van verwerking- en vrij verkeer van persoonsgegevens in heel Europa volgens dezelfde privacywetten. Dit heeft consequenties voor zowel de publieke als de private sector. Nederland Filantropieland informeert haar leden met een voorlichtingsbijeenkomst over dit belangrijke onderwerp op 23 mei.
 
De AVG vervangt in Nederland de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Alle organisaties in zowel de publieke en private sector worden geacht om hun bedrijfsvoering met de Verordening in overeenstemming te brengen en krijgen daarvoor tot 25 mei 2018 de tijd. Vanaf dat moment geldt nog maar een privacywet in de hele EU. Die wet introduceert drie belangrijke veranderingen. Allereerst mogen privacy autoriteiten bedrijven een boete van maximaal vier procent van de wereldwijde omzet opleggen als zij in overtreding zijn. (Door bijvoorbeeld het niet veilig opslaan van persoonsgegevens van klanten of het per ongeluk lekken van gevoelige informatie over klanten). Het tweede belangrijke punt is dat bedrijven verplicht vaker intern onderzoek moeten doen en het derde is de officiële verankering van het 'recht om vergeten te worden'. In mei vorig jaar besloot het Europees Hof dat Europese burgers het recht moeten krijgen om online vergeten te worden. Hierdoor kunnen burgers resultaten onder bepaalde voorwaarden uit de zoekmachines laten verwijderen.
 
Voorlichtingsbijeenkomst
De effecten van de AVG op het privacy beleid zullen per organisatie verschillen, maar dat er gevolgen zijn staat vast. Het is daarom belangrijk op tijd te beginnen en de noodzakelijke veranderingen in beleid en uitvoering door te voeren. Daarom houdt Nederland Filantropieland in samenwerking met het CBF op 23 mei een voorlichtingsbijeenkomst voor haar leden. Die leden krijgen persoonlijk bericht van NLFL. Geen lid? Klik hier voor meer informatie over het lidmaatschap.
 
gerelateerde items