Toon alles (1)

Kleinere bewegingsruimte
Daarbij moeten fondsen rekening houden met een steeds kleiner wordend werkveld. Onder druk van steeds meer overheden wordt de bewegingsruimte van de civil society mondiaal gezien verder ingeperkt. In 2016 was de ‘shrinking space for civil society’ al een van de grote uitdagingen voor de sector en dat blijft het voorlopig ook. Landen als China, India en Rusland leggen steeds meer beperkingen op waar het gaat om (buitenlandse) fondsen en proberen een stevige greep te krijgen of houden op burgerinitiatieven.
 
Belangrijkste problemen in 2017
In antwoord op de vraag welke onderwerpen belangrijk zullen worden in 2017, kwamen met name de volgende problemen vooral naar voren:
  • De focus op noodhulp zal worden verschoven naar het integratiebeleid van migranten in Europa op de middellange en lange termijn.
  • Er komt meer aandacht voor de gevaren van uitsluiting van minderheden, migranten en armen.
  • Vragen over de toekomst van de democratie en of dit de meest representatieve vorm van regeren is, worden in 2017 belangrijker.
  • Turkije wordt steeds belangrijker. Het is een kritische speler in diverse mensenrechtenproblemen in Europa, waaronder het vluchtelingenprobleem en oplossingen voor de oorlog in Syrië.
 
Nederland: naar grotere grants
In Nederland zullen volgens het rapport meer verschuivingen gaan plaatsvinden van kleine grants naar grote investeringen in niche-projecten met meer betrokkenheid en een langere looptijd. Kleinere donaties brengen relatief hogere kosten met zich mee, waardoor de organisatie minder tijd kan vrijmaken voor het kerndoel. Daarnaast ligt de focus van de Nederlandse organisaties volgens het Ariadne-rapport de komende tijd op het creëren van de grootst mogelijke impact. Sommige respondenten zijn sceptisch over de modellen om die impact te meten en maken zich zorgen dat de focus vooral ligt op kwantiteit in plaats van kwaliteit, met name bij overheden. Ze menen dat impactmeting te veel tijd kost en voor te veel druk zorgt. In 2017 moeten ze dus op zoek naar nieuwe manieren om impact te meten, zonder veel tijd en kosten.
 
Een andere belangrijke uitdaging in ons land is de relatie met donoren. Filantropische organisaties verwachten dat zij door hun donoren steeds meer als ‘sociale partners’ zullen worden gezien, in plaats van slechts de ontvanger van fondsen.
 
 
►Wilt u voortaan elke donderdagochtend het laatste nieuws, opinies en achtergronden over de wereld van doneren & sociaal investeren? Voor een geheel kosteloos abonnement op DDB Journaal: klik hier.
 
2/2
gerelateerde items