Toon alles (2)

Ariadne: 'Vluchtelingen' en 'polarisatie' hot issues

9 maart 2016, 18:00
Het vluchtelingen- en migrantenprobleem: grootste filantropische uitdaging voor 2016
Het vluchtelingen- en migrantenprobleem: grootste filantropische uitdaging voor 2016
'Vluchtelingen' en 'polarisatie' zijn de grootste uitdagingen voor filantropie in Nederland het komende jaar. Dat blijkt uit interviews en rondetafelgesprekken met een aantal Nederlandse maatschappelijke investeerders en bestuurders van fondsen. Het onderzoek werd uitgevoerd door Ariadne, het Europese netwerk voor filantropen en major donors die maatschappelijke verandering en mensenrechten ondersteunen. In het het rapport 2016 Ariadne Forecast staan ook de bevindingen van een aantal andere Europese landen en een overzicht van de mondiale trends.
 
Ariadne is het Europese netwerk voor filantropen en major donors die maatschappelijke verandering en mensenrechten ondersteunen. Het netwerk bestaat uit ruim 500 leden die elkaar versterken door onderlinge samenwerking. Voor het tweede jaar op rij brengt de organisatie een 'Vooruitzicht voor maatschappelijke verandering- en mensenrechtenfinanciers uit.'
 
Vluchtelingen en migranten
Het belangrijkste vraagstuk voor 2016 is hoe om te gaan met de komst van vluchtelingen en migranten. In de gesprekken met de Nederlanders brachten zij dit thema bijna unaniem naar voren. Daarin wijkt Nederland niet af van de mondiale trend. Ook daar wordt politieke instabiliteit in de wereld en de vluchtelingenstromen als gevolg als meest bepalende issue van 2016 aangewezen. Het tweede thema dat in de gesprekken met Nederlandse filantropen sterk naar voren kwam is de polarisering en versplintering van de Nederlandse maatschappij.
 
Merkbaar effect
Financiers en filantropen in Nederland verwachten dat de beide thema's een merkbaar effect zullen hebben op hun werkwijze, en op de manier van werken van de organisaties en partijen aan wie zij financiering verschaffen. Samenwerking zal een stuk belangrijker worden, zowel tussen filantropen onderling als tussen de filantropen en de organisaties aan wie zij geld doneren. Daarnaast zullen er nieuwe vormen van financiering steeds belangrijker worden.
 
Immigratie en acceptatie
In 2015 werden bijna zestigduizend asielzoekers en nareizende gezinsleden geregistreerd in Nederland (CBS). Voor 2016 is de verwachting dat dit aantal verder zal stijgen (CBS). De filantropen en maatschappelijke organisaties die meededen aan het onderzoek van Ariadne zien een belangrijke taak voor zichzelf weggelegd om integratie en acceptatie van asielzoekers en immigranten te bevorderen. Om dat te bereiken is samenwerking noodzakelijk. 'De deelnemers waren van mening dat er te veel kleine initiatieven zijn, die veelal voortvloeien uit de persoonlijke missie van de financiers. Het verbinden van de losse initiatieven zou een belangrijk doel moeten zijn in 2016', aldus het rapport.
 
‘Alliantie goede eerste aanzet’
Ariadne noemt de oprichting van de Maatschappelijke Alliantie, een initiatief dat overheid, civil society en filantropen bij elkaar moet brengen om complexe maatschappelijke problemen aan te pakken, een goede eerste aanzet. Deze polderoplossing waarbij verbanden worden gesmeed over sectoren en instituten heen, wordt door Ariadne uniek genoemd. Geen van de andere landen die meededen aan het onderzoek heeft een gelijksoortig initiatief.
 
Ontbinding maatschappelijke cohesie
De tweede verontrustende trend die de onderzoeksdeelnemers waarnemen is de polarisatie in de Nederlandse samenleving. Dit is het gevolg van vermindering van maatschappelijke cohesie en groeiende ongelijkheid. De deelnemers zien een toename van nationalisme, xenofobie en angst. Maatschappelijke fragmentatie leidt ertoe dat er steeds minder wordt geïnvesteerd in sociale voorzieningen omdat het draagvlak daarvoor afneemt. 
gerelateerde items