Toon alles (1)

ANGO in stilte failliet verklaard

29 maart 2016, 16:50
Gehandicaptenorganisatie ANGO werd op 15 maart failliet verklaard
Gehandicaptenorganisatie ANGO werd op 15 maart failliet verklaard
De Algemene Nederlandse Gehandicapten Organisatie (ANGO) is failliet. Het faillissement is op 15 maart door de rechtbank Midden-Nederland uitgesproken. Daarbij is mr. De Jong van Van Benthem en Keulen benoemd tot curator. De medewerkers van de stichting zijn inmiddels geïnformeerd; zij zijn met onmiddellijke ingang ontslagen. Of ook andere stakeholders bericht hebben gehad, is nog niet duidelijk.
 
De ellende van ANGO komt niet uit de lucht vallen. Begin deze maand meldde De Dikke Blauwe dat het CBF het keurmerk van de gehandicaptenorganisatie had ingetrokken. De organisatie stond al in 2015 onder verscherpt toezicht, nadat het in financiële problemen was geraakt. Die problemen zouden zijn ontstaan door malversaties van een voormalig bestuurslid, waarover ook aangifte was gedaan. Bovendien ontbrak een controleverklaring over de jaarverslaggeving 2014. Het verscherpt toezicht hield in dat het CBF door ANGO nauwgezet geïnformeerd werd over de uitvoering van een plan van aanpak om de continuïteit van de organisatie te waarborgen. Daarvoor kreeg de organisatie enkele maanden de tijd. Toen dat niet lukte, besloot het CBF dat de vereniging niet langer keurmerkwaardig was.
 
Waarnemend bestuur
Sinds oktober 2015 is er sprake van een waarnemend bestuur bij ANGO. Het volledige oud- dagelijks bestuur is als collectief aansprakelijk gesteld voor 'onbehoorlijke taakvervulling'. Het bestuur heeft onder meer gelden van de samenwerkende fondsen in de algemene middelen laten vloeien. Gelden die voor andere doeleinden werden gebruikt dan voor de hulpmiddelen voor de cliënten van de Ango. Die cliënten werden hiervan direct de dupe, omdat er geen aanvragen meer in behandeling konden worden genomen tot er orde op zaken was gesteld. Dat is echter, ondanks een door het waarnemend bestuur opgesteld plan van aanpak, nooit gebeurd en heeft geleid tot het faillissement.
 
Personeel ontslagen
Opmerkelijk is het feit dat het faillissement al op 15 maart is uitgesproken en dat daarvan nog niets zichtbaar is op de website van ANGO. Ook is niet duidelijk of cliënten en donateurs al zijn ingelicht. De medewerkers zijn wel geïnformeerd, zo vernamen we van de secretaresse van curator mr. De Jong. Zij meldt dat het personeel tijdens een bijeenkomst is ingelicht en dat ontslag onvermijdelijk is. Dit is mede het geval omdat de loongarantie dan in werking kan treden, zodat de medewerkers (voorlopig) niet zonder geld komen te zitten.
 
Op het moment van publicatie van dit artikel was noch mr. De Jong, noch het bestuur van de stichting bereikbaar voor enig commentaar.
gerelateerde items