Toon alles (1)
Edwin Venema

Genadeklap dreigt voor gehandicaptenorganisatie ANGO

10 maart 2016, 09:44
Interim-bestuur lijk de zaken niet meer op de rails te krijgen
Interim-bestuur lijk de zaken niet meer op de rails te krijgen
De Algemene Nederlandse Gehandicapten Organisatie (Ango) stevent af op een groot financieel debācle. De zaken lijken in een stroomversnelling te komen nu Ango afgelopen vrijdag al haar CBF-Keur had verloren. De gehandicaptenorganisatie stond al onder verscherpt toezicht van het CBF nadat Ango in 2015 in financiële problemen was gekomen. Deze zouden mede veroorzaakt zijn door malversaties van een voormalig bestuurslid, waarover ook aangifte was gedaan. Het nieuwe interim-bestuur lijkt de zaak nu niet meer op de rails te krijgen.

De Commissie Keurmerk van het CBF stelt vandaag dat zij het keurmerk van de Algemene Nederlandse Gehandicapten Organisatie (ANGO) heeft ingetrokken omdat 'de Vereniging niet langer keurmerkwaardig is. Sinds eind 2015 stond ANGO onder verscherpt toezicht in verband met het ontbreken van een controleverklaring over de jaarverslaggeving 2014. Het verscherpt toezicht hield in dat het CBF door ANGO nauwgezet geïnformeerd werd over de uitvoering van een plan van aanpak om de continuïteit van de organisatie te waarborgen.'
 
Niet meer op de rails
Het CBF had het waarnemend Dagelijks Bestuur van ANGO enkele maanden de tijd gegeven om de ontstane problemen te analyseren en naar een oplossing te zoeken. Volgens het CBF 'om de belangenbehartiging van de doelgroep van ANGO, mensen met een handicap en chronische zieken, niet in gevaar te brengen.'
Het CBF stelt nu echter vast dat ANGO er ondanks grote inspanningen van het interim-bestuur helaas niet in is geslaagd om de organisatie weer op de rails te zetten en een doorstart te maken. ANGO voldoet op dit moment niet aan alle voorwaarden van het CBF-Keur. Het keurmerk is met ingang van heden ingetrokken.
 
Verduistering
ANGO deed vorig jaar aangifte tegen een oud-bestuurslid. Er is sprake van een vermoeden van verduistering van gelden. Sinds oktober 2015 is een waarnemend bestuur aangetreden.
Na intern onderzoek naar mogelijke strafbare feiten, was er voldoende aanleiding om aangifte te doen door het waarnemend bestuur.
Intussen is ook het volledige oud- dagelijks bestuur als collectief aansprakelijk gesteld voor 'onbehoorlijke taakvervulling'.
 
Cliënten de dupe
Volgens een verklaring op de website van ANGO is er 'slecht financieel beleid en beheer gevoerd. Zo heeft het vorige dagelijks bestuur o.a. gelden van de samenwerkende fondsen in de algemene middelen laten vloeien. Gelden die voor andere doeleinden zijn aangewend dan de hulpmiddelen voor de cliënten van de Ango.'
In januari waren er al grote achterstanden opgelopen in de beoordeling van de aanvragen voor hulpmiddelen. Daarop besloot ANGO dat er geen aanvragen in behandeling konden worden genomen zolang er geen orde op zaken was gesteld, in overleg met de fondsen. De facto werden ANGO's cliënten, mensen met een beperking, hiervan de dupe. Ook de vrijwilligers moesten wachten op hun vergoeding. 

Plan van aanpak werkt niet
Het waarnemend bestuur stelde daarop een plan van aanpak op om maatregelen te nemen, waaronder een aanpassing van de bedrijfsvoering, schuldensanering, een herstructurering van de organisatie en het informeren van alle stakeholders.
Dit plan van aanpak lijkt echter onvoldoende resultaten op te leveren. Hoewel er geen mededelingen zijn gedaan over de huidige financiele staat van de organisatie, mag uit de beslissing van het CBF worden afgeleid dat de situatie nu uiterst precair is geworden.
 
► De Dikke Blauwe monitort deze casus en houdt u op de hoogte.
 
gerelateerde items