Agenda Filantropie 2010 op Civil Society: Naar een zwaardere maatschappelijke rol van de sector

4 juni 2009, 08:59
In de driehoek markt, overheid, samenleving speelt de filantropie (potentieel) een belangrijke rol. Hoe kan de sector deze rol de komende jaren nog beter opeisen en invullen? Een onafhankelijke commissie, daartoe uitgenodigd door de programmamanager en dagvoorzitter van het Civil Society Congres en door Stichting Civil Society, formuleerde met de Agenda Filantropie 2010 een prangend antwoord op deze vraag. De agenda staat op het Civil Society congres ter discussie. FM sprak met commissievoorzitter Ted van den Bergh. "We willen snel aan de slag nadat aanvullingen en verbeteringen zijn aangereikt op het congres."


Waarom is de Agenda Filantropie 2010 nuttig en nodig?

 


Van den Bergh: "Als je kijkt naar het functioneren van de samenleving zit de macht voornamelijk bij overheid en bedrijfsleven. Beide hebben (politieke) belangen die niet altijd stroken met het maatschappelijk belang: herverkiezing, winstmaximalisatie en aandeelhoudersrendement bijvoorbeeld. Er is nog een derde poot: de civil society, waarvan de filantropische sector deel uitmaakt. Deze sector is in veel gevallen te weinig zichtbaar. Als er grote beslissingen worden genomen merk je vaak dat burgers daar heel anders denken dan politiek en bedrijfsleven. De filantropische sector kan voor meer evenwicht in de discussie zorgen. Het is de vraag of al het talent, de kracht en het geld in de sector voldoende benut wordt. De Agenda Filantropie 2010 heeft vijf opdrachten geformuleerd aan bestuurders, medewerkers en koepels waarmee we als sector in 2010 aan de slag kunnen."

 


De Agenda Filantropie is geen dictaat maar wordt gebracht als een discussiestuk.

 


Van de Bergh: "Klopt, het is geen eindproduct maar een voorzet. We hebben voorafgaand aan het Civil SocietyCongres een e-mailadres opengesteld voor aanvullingen en suggesties uit de sector. Op het congres zal er alle gelegenheid zijn om in discussie te treden met leden van de agendacommissie. We willen dat er aanvullingen en verbeteringen worden aangereikt door de congresgangers."

 


Hoe wordt gezorgd dat de agenda na het congres niet in vrijblijvendheid verzandt?

 


Van den Bergh: "Na het congres wordt de commissie ontbonden, er wordt een nieuwe groep gevormd met ondernemende mensen die zich melden. Een van onze aanbevelingen is dat de SBF hier een stevige rol gaan spelen. Het is essentieel dat de sector zich als geheel kan uiten en waar de te nemen belangrijke stappen kunnen worden gecoördineerd. Uiteindelijk zal het moeten komen van een aantal mensen die een leidende rol op zich nemen. Mensen met visie die bepaalde taken gaan oppakken. Ik stel me voor dat uit dit vervolggesprek in de sector een soort Dutch Philanthropic Forum voortkomt met ook vertegenwoordigers van overheid, wetenschap, bedrijfsleven. Dat wordt geen orgaan, daar ben ik allergisch voor. Het gaat om visieontwikkeling en gesprek, leiderschap en netwerken."

 


Wanneer is de Agenda Filantropie 2010 geslaagd?

 


Van den Bergh: "Als er met alle aanvullingen uit de sector een agenda ligt waarbij iedereen een goed gevoel heeft en zich ambitieuze mensen melden die de kar gaan trekken. De agenda moet meer worden dan een papier met goede voornemens, het gaat om concrete vervolgstappen. Dat zal ook wel moeten. De sector heeft nu ruim vier miljard tot haar beschikking. Dat moet zeker het viervoudige worden: 16-20 miljard. Bittere noodzaak om zinvol bij te dragen aan het oplossen van belangrijke problemen als klimaatcrisis en armoede. De filantropische sector moet tegenwicht bieden en initiatief nemen in de maatschappij. Politiek en bedrijfsleven zijn door hun politieke en commerciële belangen niet vrij in hun keuzes. De civil society staat dicht bij de mensen en kan die keuzes wel maken. Als sector moeten we een zware rol gaan spelen in het maatschappelijke transitieproces. We moeten de weg naar oplossingen kiezen voor het te laat is."

 


Nieuws en reacties op de agenda worden gepubliceerd op www.civilsociety.nl

Reageren op de Agenda Filantropie? Stuur dan een mailtje naar: agenda2010@civilsociety.nl

 


 

 
 


Over de Agenda Filantropie 2010:

De programmamanager en de dagvoorzitter van het Civil Society-congres en de Stichting Civil Society, waarin de vier sectorkoepels zijn verenigd, stelden de onafhankelijke agendacommissie in. De opdracht: stel een concrete agenda samen die voor komend jaar kan worden gehanteerd om als sector stappen vooruit te zetten. In de commissie - die evenwichtig is samengesteld uit vertegenwoordigers uit verschillende geledingen van de sector - hadden zitting: Ted van den Bergh (voorzitter), Cécile Cense, Suzette Wyers, Margot van Sluis-Barten, Pamala Wiepking, Michael Rutgers, 19. Klik hier om de Agenda Filantropie (‘Beter Goed Doen') te downloaden.

gerelateerde items