Toon alles (1)

Afstudeerscriptie: hoge directiesalarissen ondermijnen geefbereidheid

31 januari 2013, 04:00
Afstudeerscriptie: hoge directiesalarissen ondermijnen geefbereidheid
Afstudeerscriptie: hoge directiesalarissen ondermijnen geefbereidheid
Onder supervisie van Lucas Meijs heeft studente Sabrina Bos van de Rotterdam School of Management, Erasmus Universiteit een afstudeeronderzoek gedaan naar de relatie tussen de geefbereidheid van donateurs en directiesalarissen bij goede doelenorganisaties. De belangrijkste conclusie: goede doelen doen zichzelf en de goede zaak geen plezier door directeuren hoge salarissen te geven. Donateurs verliezen daardoor het vertrouwen in de organisatie en zijn minder bereid om te doneren. Toch lijkt het erop dat de discussie over directiesalarissen bij goede doelen iets van haar scherpe randjes verliest als de goede doelen met een goed verhaal komen.

Bos wilde allereerst de negatieve relatie tussen de hoogte van directiesalarissen en de intentie om te doneren van donateurs vastleggen, zo meldt ze op Wereldburgers.tv. “Tot nu was dit bewijs vooral anekdotisch en er was tot dusver weinig tot geen proefondervindelijk bewijs dat donateurs zich echt af laten schrikken door hoge salarissen. Er vanuit gaande dat deze relatie aangetoond zou kunnen worden, is er toen gekeken naar hoe deze relatie kan worden verklaard. Daarnaast is gekeken naar factoren die het effect van deze negatieve relatie eventueel kunnen verkleinen zodat nonprofits gedeeltelijk hun keuze voor een hoog salaris kunnen verantwoorden en betere communicatiemethoden toepassen”, schrijft Bos.

Vertrouwen beschadigen
Bos maakte gebruik van data van 435 Nederlandse respondenten en verschillende statistische methoden. “Daaruit is gebleken dat er een sterke negatieve relatie bestaat tussen de hoogte van directiesalarissen en de intentie om te doneren. Daarnaast blijkt dat dit deels wordt veroorzaakt doordat een hoog directiesalaris het vertrouwen in een organisatie beschadigt. Er is iets te doen aan dit negatieve effect. Het blijkt dat wanneer mensen weten over een hoog salaris, maar het goede doel laat goede prestaties zien en heeft lage administratieve kosten, het vertrouwen deels herstel wordt en daarmee ook de geefbereidheid.”

Argument
En ook al geeft een groot deel van de respondenten aan dat ze het directiesalaris belangrijk vinden, ze gaan er niet naar op zoek voor ze een donatie doen. Het lijkt erop dat ze vooral afgaan op mediaberichten. Overigens werd wel duidelijk dat het argument dat nonprofits hoge salarissen moeten betalen om zo management talent aan te trekken, door respondenten niet geaccepteerd wordt. Bos: “Nonprofits zouden er dan ook goed aan doen dit niet meer als argument te gebruiken.”

“Voorzichtig interpreteren”
Bos houdt nog wel een slag om de arm. “Deze resultaten moeten wel met enige voorzichtigheid geïnterpreteerd en geïmplementeerd worden. Er is nog veel onduidelijkheid over hoe nonprofits hun prestaties precies moeten meten en het communiceren van lage kosten kan net zoals in het bedrijfsleven ongewenst gedrag opleveren. Ondanks beperkingen van de studie is het wel duidelijk geworden dat hoge salarissen niet voor alle donateurs een breekpunt zijn, als er maar gecommuniceerd wordt dat dit geld goed besteed wordt aan goed leiderschap dat zich uitbetaald.”

De scriptie van Sabrina Bos is hier te downloaden.
gerelateerde items