Discussie over representativiteit vermogenden-onderzoek ABNAMRO MeesPierson

15 september 2014, 18:12
Discussie over representativiteit vermogenden-onderzoek ABNAMRO MeesPierson
Discussie over representativiteit vermogenden-onderzoek ABNAMRO MeesPierson
De gegevens van het vorige week gepubliceerde onderzoek naar vermogende klanten van ABNAMRO Mees Pierson zijn ‘waarschijnlijk niet representatief voor alle vermogenden in Nederland’. Dit zegt VU-hoogleraar René Bekkers (foto). De formulering van het door de bank uitgebrachte persbericht over het onderzoek zou dit volgens Bekkers suggereren. Dr. Paul Smeets van Maastricht University, dat het onderzoek in opdracht van de bank uitvoerde, ontkent dat dit de insteek was: het onderzoek moest representatief zijn voor de klanten van de bank en niet voor ‘alle vermogende Nederlanders’.

Vergelijking Geven In Nederland
De uitkomsten van Maastricht University wijken op een aantal punten significant af van die van het Geven In Nederland-onderzoek naar vermogenden. Bekkers: ‘De representativiteit van de steekproef voor het geefgedrag van alle vermogende Nederlanders is niet onderzocht, maar gezien de resultaten ligt het voor de hand dat de steekproef niet representatief is voor alle vermogende Nederlanders. In het onderzoek van ABNAMRO MeesPierson zegt 46 procent giftenaftrek te gebruiken. In werkelijkheid is dat 17 procent, zo blijkt uit gegevens van het CBS. Er zitten dus bijna drie keer te veel grote gevers in het onderzoek dan er in Nederland zijn. Deze gegevens laten ook zien dat gemiddeld de giftenaftrek voor huishoudens met een vermogen van meer dan €1 miljoen in 2011 ongeveer €1.000 per huishouden bedroeg: veel minder dan de €11.000 aan giften die de respondenten in het AAMP-onderzoek rapporteren.’

Zeer vermogende klanten
‘Als wij in het rapport spreken over vermogenden, dan hebben wij het expliciet over ABN AMRO MeesPierson-klanten met een vrij besteedbaar vermogen van minimaal 1 miljoen euro’, reageert onderzoeker Paul Smeets. ‘Naast dit gegeven toont het rapport verder een tabel op pagina 19 met de vermogensverdeling en inkomensverdeling van de respondenten. Deze tabel laat zien dat er in ons onderzoek sprake is van een sample met relatief zeer vermogende klanten. Dit was ook precies de opzet van het onderzoek. Het doel van het rapport is om de filantropische activiteiten van een representatieve groep vermogende klanten van ABN AMRO MeesPierson in kaart te brengen. Ons onderzoek is het eerste onderzoek dat zich op zo’n grote schaal richt op filantropie van miljonairs. Meer dan 700 miljonairs hebben deelgenomen aan een vragenlijst; meer dan 600 miljonairs hebben deelgenomen aan een keuze-experiment en er zijn diepte-interviews uitgevoerd, zoals valt terug te lezen in het onderzoek.’

Ook vertekening in GIN-onderzoek
Is het Geven In Nederland-onderzoek naar vermogenden wél representatief voor de gehele populatie? Bekkers: ‘Nee. Ook in ons GIN-onderzoek zit deze vertekening. Wij beginnen met een bredere steekproef van vermogende Nederlanders, maar komen ook met te hoog percentage grote gevers uit. Daarom is het ook zo belangrijk de gegevens goed te wegen voordat er uitspraken worden gedaan over het geefgedrag van alle vermogende Nederlanders.’
Paul Smeets: ‘Evident is het zo dat als we iemand al vermogend gaan noemen die 50.000 of 100.000 vrij besteedbaar vermogen heeft, dat dan het profiel van de totale onderzoeksgroep drastisch wijzigt. Maar niets in het rapport wijst erop dat we onze conclusies breder willen trekken dan de groep individuen die over meer dan 1 miljoen beschikken in Nederland.’

Wat is een vermogende Nederlander?
‘Overigens kan men ook de vraag stellen wat een representatieve steekproef van vermogende Nederlanders inhoudt’, vervolgt Smeets. ‘Hoe definieer je de vermogende Nederlander? Ons onderzoek richt zich op klanten met een vermogen van minimaal 1 miljoen euro, terwijl het vermogende deel van Geven in Nederland personen uitnodigt met een inkomen van minimaal 60.000 euro per jaar Terwijl de respondenten in de studie van GIN allemaal beschikken over een inkomen en vermogen van minstens 60.000 euro netto. Ons onderzoek dat zich, zoals René Bekkers terecht opmerkt, voornamelijk richt op multimiljonairs is in onze mening een mooie aanvulling op het onderzoek van Geven in Nederland. Ook de overeenkomsten en verschillen in resultaten tussen beide onderzoeken geven nieuwe inzichten in het geefgedrag van vermogende Nederlanders. Deze rijkdom aan data over filantropie van deze doelgroep maakt Nederland wereldwijd vrij uniek.’

Voor het achtergrondartikel over het ABNAMRO MeesPierson-onderzoek naar het geefgedrag van vermogenden: klik hier.

 
gerelateerde items