Regelgeving rond brievenbus en telefoon nieuwe uitdaging goede doelen

10 februari 2021, 12:31
Foto: Mihai Moisa/Unsplash
Foto: Mihai Moisa/Unsplash
Traditionele kanalen waardoor goede doelen draagvlak en financiering zoeken bij consumenten zijn de laatste jaren steeds meer onder druk komen te staan. In Den Haag bestaat veel draagvlak om consumenten te beschermen tegen spam en ongewenste verkoop: aan de telefoon, aan de deur én in de brievenbus. Zo is de Code Postfilter aangescherpt en stemde de senaat gisteren in navolging van de Tweede Kamer in met een zogenoemde opt-in voor telemarketing. Goede doelen erkennen dat het voorkomen van irritatie bij consumenten belangrijk is, maar willen liever niet als non-profits met het commerciële badwater weggegooid worden.

Code Postfilter aangescherpt
Na een evaluatie in 2020 is de Code Postfilter - onderdeel van de Nederlandse Reclame Code – aangescherpt. Die aanpassing gaat per 1 april 2021 in. Op de website van Goede Doelen Nederland kunt u hier lezen welke belangrijkste aanpassingen in de Code Postfilter van belang zijn voor goede doelen. De meest opvallende wijziging is volgens koepel Goede Doelen Nederland dat de afzenders van geadresseerde reclamepost voortaan verplicht zijn om op of in de post te vermelden hoe ontvangers zich hiervoor af kunnen melden, met een verwijzing naar www.postfilter.nl
Stichting Postfilter beheert vanaf 1 oktober 2009 het Nationaal Overledenenregister en het Nationaal Postregister. Alle Nederlandse organisaties die geadresseerde reclamepost versturen zijn verplicht hun adressenbestanden hierop af te stemmen.
Stichting Postfilter is een zelfreguleringsinitiatief van de branche-/belangenorganisaties DDMA (branchevereniging voor dialoogmarketing), Thuiswinkel.org (branchevereniging voor bedrijven met producten en/of diensten op afstand), Goede Doelen Nederland (brancheorganisatie van goede doelen, voorheen VFI), VGP (Vereniging Grootgebruikers Postdiensten), Mediafederatie, KVGO (belangenorganisatie voor werkgevers in de grafimedia-branche), Sandd en PostNL.
Margreet Plug, directeur NLFL/Goede Doelen Nederland over de aangescherpte Code Postfilter: ‘Een dergelijke code moet regelmatig worden geëvalueerd. Dat dit dan leidt tot aanpassingen, zoals nu, is alleen maar goed. Postfilter is een belangrijk zelfreguleringsinstrument. Goede doelen hechten aan kwalitatief goede relaties met het Nederlandse publiek. Een belangrijke voorwaarde om steun te vragen voor het werk dat zij doen. Via Postfilter kan iemand zelf aangeven van welke sectoren geadresseerde reclamepost niet meer in de brievenbus valt. Onze leden moeten zich uiteraard aan de Code Postfilter houden en checken de Postfilter als ze post willen sturen naar mensen met wie nog geen klantrelatie bestaat. Het is goed dat door de aanpassingen in de code Postfilter meer bekendheid krijgt.'

Opt-in voor telemarketing
Op 26 januari stemde de Tweede Kamer al unaniem in met de invoering van een opt-in systeem voor telemarketing. Het uitgangspunt van dit nieuwe systeem is dat telemarketing voor consumenten niet mag plaatsvinden, tenzij zij hiervoor uitdrukkelijk toestemming hebben gegeven. Voor telemarketing geldt op dit moment een zogenaamd opt-out-systeem: consumenten mogen nu nog ongevraagd telefonisch worden benaderd, tenzij zij zich hebben ingeschreven in het Bel-me-niet-register (BMNR) of aan de verzender anderszins te kennen hebben gegeven niet te willen worden benaderd.
Gisteren gaf ook de Eerste Kamer een fiat aan dit voorstel, inclusief twee voor goede doelen belangrijke amendementen. Bij de invoering wordt volgens de aangenomen amendementen het begrip ‘klantrelatie’ voor goede doelen verruimd en mag de klanttermijn niet zonder inspraak van het parlement ingeperkt worden. Binnenkort heeft Goede Doelen Nederland overleg met het ministerie van Economische Zaken over de uitvoering van deze amendementen.
Naar verwacht zal het opt-in-systeem voor telemarketing per 1 juli 2021 wordt ingevoerd, maar – zo meldt Goede Doelen Nederland -  toch wordt niet uitgesloten dat de invoering pas per 1 januari 2022 zal plaatvinden.

►Bronnen: Goede Doelen Nederland, Eerste Kamer der Staten-Generaal
gerelateerde items