Toon alles (1)

DDB Paspoort

Job Terlingen
Burgerlijke staat
Gehuwd
Functie
Partner
Bij
BDO Accountants en Adviseurs
Sinds
2014


Droom
Het helpen van realiseren van meer impact. Bijdragen dat geld effectiever kan worden besteed en ten goede komt aan de doelstellingen waarvoor het gegeven is.


Telefoon
030-2849785


Waarom vindt u het leuk om u bezig te houden met de filantropiesector?
'Het gaat in deze sector om het realiseren van een maatschappelijke doelstelling. Om deze doelstelling te realiseren is geld nodig, maar je hebt het als organisatie niet per definitie goed gedaan als je het meeste geld hebt opgehaald. Charitatieve instellingen zijn daarnaast meestal relatief complexe organisaties, wat het vaktechnisch interessant en uitdagend maakt. Er is sprake van meerdere opbrengstenstromen, veel relevante stakeholders, een minder hard verband tussen de inkomsten en de uitgaven, projecten onder uitdagende omstandigheden, samenwerking in de keten. Dit levert mooie vraagstukken op, ook op het snijvlak van ondernemerschap en maatschappelijke relevantie, waar ik vanuit mijn expertise graag een bijdrage aan de oplossing lever.' 
 
'Daarnaast wil ik, vanuit mijn eigen vakgebied, ook een bijdrage leveren aan het maatschappelijk debat. Toezicht op de rechtmatige besteding van subsidies en donaties is ontzettend heel belangrijk, maar in de praktijk schieten regels hun doel vaak voorbij. En veel verschillende regels maakt het onnodig complex en inefficiënt. Een frisse blik op dit vraagstuk kan zicht bieden op de verschillende kansen voor goed toezicht met minder en meer eenduidige regels voor de verschillende financieringsstromen. De wereld verandert, maar werken aan een betere wereld blijft altijd van belang.'

 
gerelateerde items