World Animal Protection Nederland​: Samen beschermen we dieren wereldwijd

Samen met onze supporters beschermen we dieren, wereldwijd. Met duurzame
oplossingen verbeteren we de levens van zoveel mogelijk dieren. Zo werken we aan
een wereld waarin wreedheid tegen dieren niet meer bestaat!
Dit willen wij als organisatie bereiken

Samen met overheden, supporters, collega-organisaties en bedrijfspartners komen we in actie om wilde dieren (zoals olifanten en dolfijnen) te beschermen en dieren in de wereldwijde vee-industrie (zoals varkens, kippen en koeien) een beter leven te geven. Daarnaast ondersteunen we de hulp aan dieren in rampsituaties en de bescherming van honden. Dit alles doen we door te lobbyen, het voeren van campagnes en het geven van voorlichting.
 
Op deze manier kunnen major donors onze organisatie concreet steunen

Het is belangrijk dat uw dromen en idealen aansluiten bij de bestemming van uw gift. Daarom kijken we graag samen met u naar een passende samenwerking. Zo is het mogelijk om een concreet project te ondersteunen, zoals het stoppen van olifantenritten in Thailand of het redden van beren uit de galindustrie in Vietnam. Ook een gift om campagne te voeren ter
bescherming van dieren in de industriële veehouderij is bijzonder welkom. U kunt ook bijdragen via een eenmalige of periodieke schenking, los van een bepaald thema of diersoort. Wereldwijd dieren beschermen kan tot slot ook door World Animal Protection op te nemen in uw testament.
 
Contact

Erika Frey, relatiemanager
06 18415829
erikafrey@worldanimalprotection.nl
 
Belangrijke resultaten van het afgelopen jaar
 
  • Wereldwijd verzamelden we een miljoen handtekeningen tegen de handel in wilde dieren. Deze hebben we aangeboden aan de G20-wereldleiders bij de top in november 2020. 
  • We steunden olifantenopvangkampen die door COVID-19 hard werden geraakt.
  • Onze campagne gericht aan internationale fastfoodketens om van de plofkip af te stappen kende een nieuw succes: na KFC Noordwest-Europa gaat nu de Zuid-Afrikaanse restaurantketen Nando’s stoppen met plofkip.
 
Concrete plannen voor komend jaar
  • We maken ons sterk om banken, verzekeraars en pensioenfondsen te bewegen diervriendelijker te worden. Met hun leningen en beleggingen hebben ze grote invloed op bedrijven – en daarmee op het welzijn van miljarden kippen, varkens en koeien. 
  • We blijven ons wereldwijd inzetten voor wilde dieren die lijden door vermaak. Zo spannen we ons op eigen bodem in om een einde te maken aan dolfijnenshows.     
 
 
ALGEMENE INFORMATIE
​World Animal Protection Nederland

worldanimalprotection.nl
info@worldanimalprotection.nl
088 268 0000
 
directeur Dirk-Jan Verdonk
voorzitter De heer B.R.A. van den Bos
ANBI ja + CBF, DDMA
IBAN NL30TRIO0198307365
 
Doelstelling: Het bevorderen van dierenwelzijn wereldwijd.