Wordt partner van wetenschap voor een duurzame toekomst

Wordt partner van wetenschap voor een duurzame toekomst
Wordt partner van wetenschap voor een duurzame toekomst
Het Universiteitsfonds Wageningen (UFW) zet zich in voor het verbinden van mensen en fondsen met onderzoek en onderwijs aan Wageningen University & Research (WUR) om de wereld duurzaam te voeden, met oog voor een gezonde leefomgeving, biodiversiteit en een gebalanceerde voedselproductie. 

WUR staat voor de enorme uitdaging om een antwoord te vinden op maatschappelijke issues als klimaatverandering, gezonde leefwijzen, de toenemende druk op natuurlijke gebieden en optimaal dierenwelzijn in de veehouderij. Om tot een integrale aanpak te komen, werkt WUR nauw samen met partners wereldwijd. Het UFW ondersteunt WUR in deze uitdagingen door o.a. onderwijs en onderzoek mogelijk te maken met behulp van filantropische gevers zoals u. 

Wordt ook een partner van wetenschap met impact. Via het UFW kunt u op verschillende manieren uiting geven aan uw betrokkenheid bij de onderzoeksthema’s van WUR. Eén daarvan is het steunen van een van de 15 baanbrekende en innovatieve onderzoeksprojecten uit de campagne Fundamental Change. U draagt dan bij aan het bereiken van de Sustainable Development Goals (SDG's) van de Verenigde Naties. U kunt de projecten zien op www.fundamentalchange.wur.nl

Investeert u liever in mensen? Met studiebeurzen geeft u internationale talenten uit o.a. ontwikkelingslanden de kans op een topopleiding in Wageningen. U draagt direct bij aan het opleiden van deskundige en gemotiveerde professionals die een leidende rol kunnen gaan spelen in de duurzame ontwikkeling van hun land. Alle onderwijsprogramma’s in Wageningen zijn gericht op het leveren van een bijdrage aan een duurzame toekomst.

In het afgelopen jaar zijn verschillende onderzoeksprojecten mogelijk gemaakt dankzij de steun van filantropische partners. Het onderzoeksproject “Met stro meer melk en vlees” heeft een doorbraak gerealiseerd in het omzetten van stro in waardevol diervoer voor boeren in ontwikkelingslanden en heeft een vervolg gekregen met een investeringsfonds. Een ander bijzonder project dat dankzij een genereuze gift van een filantropische stichting dit jaar heeft kunnen starten, is het project “Waterlinzen” waarin het razendsnel groeiende plantje Lemna (waterlinzen) centraal staat als potentieel nieuw eiwitgewas voor menselijke consumptie.

Wij nodigen u uit om uw kennis, invloed en vermogen in te zetten en bij te dragen aan oplossingen voor de grote vraagstukken van deze tijd. In samenwerking met de onderzoekers van WUR, kunt u zo langlopende, impactvolle onderzoeken mogelijk maken, in lijn met de SDG’s van de Verenigde Naties.
 
Delia de Vreeze, directeur Universiteitsfonds Wageningen, gaat graag met u in gesprek: Delia.devreeze@wur.nl