Reddingsbrigade Nederland: ‘Met major donors kunnen wij onze slagkracht vergroten’

Significante financiële steun. Dat is volgens Koen Breedveld, directeur van Reddingsbrigade Nederland, broodnodig en essentieel om de ambitieuze doelstellingen van zijn cruciale organisatie te kunnen halen. “Wij willen sterker staan, al in de nabije toekomst, voor de gehele samenleving. Daarvoor is veel geld nodig. Om educatiepakketten te ontwikkelen die landelijk in het onderwijscurriculum worden opgenomen. Om meer kinderen goed te leren zwemmen en zichzelf en anderen te redden. Om maatwerk te leveren als het gaat over voorlichting over de gevaren van open water. Maar ook om het reddingsbrigadewerk in dit land naar een nog hoger plan te tillen.”
 
Meer veiligheid in, op en langs het water. Dat is de gezamenlijke missie waaronder de lifesavers en lifeguards van 157 reddingsbrigades dagelijks hun schouders zetten. “Zij doen het uiterste om te zorgen dat er niemand verdrinkt en iedereen veilig kan genieten van het vele water dat Nederland telt”, stelt Breedveld. “Het zijn zonder uitzondering goed opgeleide vrijwilligers, die hun vrije tijd inzetten om de veiligheid van anderen te bewaken. Een overgrote meerderheid van de badgasten denkt echter dat het om betaalde beroepskrachten gaat, zo bleek afgelopen zomer bij een vragenronde op de stranden. Net zo verbaasd toonden velen zich toen ze vernamen dat Reddingsbrigade Nederland niet dankzij overheidssteun bestaat, maar afhankelijk is van financiële steun van derden.”
 
Ambities
Reddingsbrigade Nederland ofwel de Koninklijke Nederlandse Bond tot het Redden van Drenkelingen (KNBRD) stelt zich als algemeen nut beogende instelling (ANBI) ambitieus op. “Bij Nederland past professionalisering van het waterhulpverlenings- en reddingswerk. Als organisatie bestaan we al meer dan 100 jaar, maar we moeten onze slagkracht vergroten en ons durven spiegelen aan landen waar men daar verder in is. Voor het welzijn van eenieder die van ons water houdt; burgers, nieuwkomers en toeristen. Bij het uitblijven van structurele overheidssteun is het van groot belang dat major donors zich aan Reddingsbrigade Nederland verbinden. Met hun aanmerkelijke financiële bijdragen kunnen wij als schakel in de hulpverleningsketen: inzetten op nieuwe technieken zoals drones, meer en verbeterde reddingsboten ontwikkelen en bouwen, brigadebesturen versterken, posten met de nieuwste apparatuur inrichten, onze opleidingen moderniseren, nog meer jongeren stimuleren om lifeguard te worden, voorlichting geven op scholen, badgasten beter informeren over muien en strandvlaggen, en komen tot een nationale strandinformatie-app. Major donors vormen de bouwstenen voor een toekomst met meer veiligheid in, op en langs het water.”
 
ALGEMENE INFORMATIE
Reddingsbrigade Nederland

www.reddingsbrigade.nl
info@reddingsbrigade.nl
0255-545858
Directeur: Koen Breedveld
Voorzitter: Leendert de Lange
ANBI: Ja
IBAN: NL14 INGB 0000 0076 25