European Cultural Foundation: Meer toekomsten voor Europa

Mophradat: Sarah Abu Abdallah’s tarotkaartensessie in Accomplices, 
Delphi Annex of the Athens School of Fine Arts, 2019.
Cultuur staat wereldwijd onder druk. Ook in veel Europese landen zijn de culturele - en creatieve sector regelmatig een doorn in het oog van illiberale machthebbers. Bezuinigingen op het vrije woord worden vaak gevolgd door het sluiten van plekken waar kritische reflectie gedijt en een vrij gesprek kan plaats vinden: theaters, kunst-opleidingen, musea. De angst voor alles wat niet eigen is, draagt er zo aan bij dat er steeds meer vreemd wordt gevonden. Dit zorgt ervoor dat we steeds meer naast elkaar komen te leven, en niet langer samen met elkaar.

Terwijl we meer dan ooit samenwerking nodig hebben. Onze samenlevingen staan voor uitdagingen die ons en alle toekomstige generaties aangaan: de klimaat crisis, groeiende ongelijkheden, polarisatie, digitalisering en voor de aankomende tijd ook de gevolgen van de Corona pandemie. We denken dat deze uitdagingen moedige antwoorden van een verenigd Europa behoeven. 
In onze visie voor Europa kunnen alle inwoners in vrijheid leven, werken en dromen. Ons Europa is gebaseerd op verbondenheid, solidariteit en samenwerking over grenzen heen. Want samen zijn we sterker. 
 
Wij geloven in de kracht van cultuur om dit Europa tot stand te brengen.

Al meer dan 65 jaar ondersteunen we mensen en initiatieven die het mogelijk maken dat we Europa delen, beleven en verbeelden. En onze missie is urgenter dan ooit. De toekomst van Europa begint vandaag.
We voelen ons niet Europees omdat de groeicijfers of statistieken uitwijzen dat Europa werkt. Maar omdat we verhalen en ervaringen delen. Cultuur is voor ons de ruimte om over de manieren waarop we samenleven te onderhandelen, om onze verschillende identiteiten te leren begrijpen, om ons in thuis te voelen. Cultuur biedt ons de ruimte onze principes te bevragen en te herdefiniëren. 

Cultuur verbindt en nodigt ons uit om aan andere toekomsten te werken.

In deze tijden van pandemie bleek cultuur ook een belangrijke bron van troost te zijn, en gaf het veel mensen een houvast in onzekere tijden. Eens te meer bewijs dat cultuur naast haar intrinsieke waarde ook maatschappelijk veel betekent. Zo belichaamt cultuur in de EU 4.2 procent van het BBP en verschaffen de culturele – en creatieve sector werk aan 7.4 miljoen Europeanen. Cultuur is een vitaal onderdeel van de Europese integratie en solidariteit.
Juist daarom lanceerden wij dit jaar een Culture of Solidarity Fund. Op het moment van schrijven hebben we twee open calls afgerond waarin we zeventig projecten vanuit alle hoeken van ons continent hebben kunnen financieren. Een paar voorbeelden: Een Pools theater dat zich als vrijplaats wil blijven kunnen manifesteren; een online dialoog platform voor Europese krantenlezers; een door Syrische kunstenaars beheerde broedplaats in Athene; een serie podcasts van de Tblisi Architecture Biennale; een netwerk voor en door migranten-vrouwen in Amsterdam; en een foto-project dat de Green New Deal gaat vastleggen. 

In onze drie programma lijnen ExperienceShare en Imagine werken we – normaal gesproken vanuit ons Amsterdams kantoor, nu vanuit huizen door geheel Europa – aan langer lopende projecten. 
Zo dragen we bij aan enkele pan-Europese media-initiatieven die een platform bieden aan Europese verhalen, geschiedenissen en toekomsten, in welke vorm dan ook. Bijvoorbeeld aan het online lesprogramma van de TV-serie In Europa, of aan het IDFA.
Ook ondersteunen we culturele uitwisseling door het verlenen van beurzen, het opzetten van uitwisselingsprogramma’s en trainingen. Als mede-oprichters van het Erasmus programma zijn we dat aan onze stand verplicht. 

Verder zijn we een verbindende schakel tussen Europese, nationale en lokale instellingen en organisaties. Heeft Europa in navolging van de Green Deal ook een Cultural Deal nodig? Wij vinden van wel. Samen met meer dan honderd Europese organisaties bepleitten we bij de Europese Commissie en nationale overheden om minimaal 2% van alle Europese steunfondsen voor cultuur te reserveren. 


 
EuropeTalks: In 2019 namen
meer dan 16.000 mensen
uit 33 landen deel aan EuropeTalks.
Met maar een doel:
een gesprek met elkaar voeren.
Op die manier doen we recht aan de woorden van onze oprichters uit 1954: “De Europese Culturele Stichting is opgericht om het Europese sentiment te stimuleren […], om de ontwikkeling van wederzijds begrip en democratische solidariteit te bewerkstelligen door middel van het ondersteunen van culturele en educatieve activiteiten van gemeenschappelijk belang.”
We schreven het al eerder: Die missie is urgenter dan ooit. Juist nu is het onze gezamenlijk plicht om in deze uitdagende tijden pal te staan voor cultuur. En daarmee voor de diversiteit, levendigheid en toekomst van Europa.


 
Helpt u mee? Onze medewerker Gunilla Redelius staat klaar om u meer te vertellen over hoe uw steun kan bijdragen aan culturele programma’s in en voor Europa. U vindt haar contact gegevens op de web pagina www.culturalfoundation.eu/support
 
ALGEMENE INFORMATIE
European Cultural Foundation

www.culturalfoundation.eu
ask@culturalfoundation.eu
020 5733868
Directeur: André Wilkens
Voorzitter: Christophe de Voogd
Doelstelling: Het steunen van grensoverschrijdende culturele activiteiten in Europa die een bijdrage leveren aan een innovatieve, democratische en open samenleving.
ANBI: Ja
IBAN: NL36ABNA0411220160