KNRM: Dierbare leeft voort bij levensreddend werk

Wijlen mevrouw Floor bij de reddingboot Evert Floor die zij schonk aan de KNRM ter nagedachtenis aan haar overleden man.

Dit willen wij als organisatie concreet bereiken:
De KNRM komt mensen in nood op het water te hulp. Staat dag en nacht klaar met 1.400 vrijwilligers. Vaart met 75 reddingboten ongeveer 2.500 keer per jaar uit voor noodmeldingen. Redt meer dan 4.000 mensen per jaar. Wordt in stand gehouden door donaties, schenkingen en nalatenschappen. Ontvangt geen subsidie. Verricht hulpverleningen kosteloos. De KNRM redt het niet zonder haar 101.000 donateurs, nalatenschappen en grote schenkers.

Op deze manieren kunnen schenkers onze organisatie concreet steunen:
De KNRM doet haar werk op zee en ruime binnenwateren in Nederland en hecht er waarde aan om een sterke en persoonlijke relatie met haar schenkers te onderhou- den. Hierdoor kan veel rekening gehouden worden met wensen van de schenker. Zowel qua vorm van de schenking (periodiek, Fonds op Naam, etc.) als qua bestemming. Een schenking kan bijvoorbeeld lokaal worden besteed aan één van onze 45 reddingstations. Vaak wordt gekozen voor een schenking ten behoeve van de bouwvan een reddingboot of boothuis, waaraan de schenker een naam naar keuze, bijvoorbeeld de naam van een dierbare mag verbinden.

Belangrijkste resultaten over het afgelopen jaar:
In 2019 zijn de vrijwilligers van de KNRM 2.458 uitgevaren en werden 4.258 mensen en 124 dieren gered of geholpen.

Concrete plannen/projecten:
Blijvend innoveren én investeren in de veiligheid van de eigen bemanningen en de slagingskans van reddingoperaties. De KNRM heeft een nieuwbouwplan voor reddingboten en boothuizen met investeringen tussen de 50.000 euro en 3 miljoen euro per object. Een reddingboot of een boothuis met de naam van uw dierbare. Bij de KNRM is dat mogelijk.

Besteed aan doelstelling (in 2019): 13.801.000 euro

Schenkers kunnen bij ons contact opnemen met:
de heer C. (Cees) Prins of mevrouw C. (Cora) Bartels, 
c.prins@knrm.nl of c.bartels@knrm.nl,
tel: 0255 – 548454


ALGEMENE INFORMATIE

Stichting Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM)
0255 5484 54

Directeur Jacob Tas
Voorzitter Frits van Bruggen
ANBI Ja
Mogelijkheid Fonds Op Naam Ja
Keurmerken CBF, ISO 9001
 IBAN NL 40 INGB 0000026363

Doelstelling: Kosteloos hulp verlenen aan mensen in nood op zee en op ruim binnenwater. De hele organisatie is erop gericht dat mensen en middelen beschikbaar zijn.