Behoud en herstel van nationale parken in Afrika

Afrika heeft unieke natuurgebieden, die van groot belang zijn vanwege hun biodiversiteit, omvang en diersoorten die hier leven. Zonder goede bescherming dreigen deze echter in rap tempo verloren te gaan, onder druk van een groeiende bevolking en het stelselmatige stropen van onder meer olifanten, neushoorns en schubdieren. African Parks zet zich in om dat te voorkomen.


 
 
African Parks beheert en herstelt beschermde natuurgebieden in Afrika. Met een mandaat van de overheid nemen we het management over op plekken waar de natuur onder druk staat. African Parks combineert expertise in natuurbeheer met een zakelijke benadering, met als doel om ze ecologisch, economisch en sociaal te verduurzamen. Dit doen we o.a. door actieve bestrijding van stroperij, het terugbrengen van diersoorten die lokaal verdwenen zijn, een betrokken relatie met de lokale bevolking en ontwikkeling van toerisme in samenwerking met private ondernemingen. Door de parken relevant te maken voor de lokale gemeenschap zien we dat er draagvlak ontstaat voor natuurbescherming - een voorwaarde voor succes! 
 
African Parks heeft op dit moment 19 parken in 11 landen onder management in Angola, Benin, Centraal Afrikaanse Republiek, Democratische Republiek Congo, Republiek Congo, Malawi, Mozambique, Rwanda, Tsjaad, Zambia en Zimbabwe, met een landoppervlakte van ruim 14 miljoen hectare, een gebied 3x zo groot als Nederland. African Parks heeft ongeveer 2700 mensen in dienst, waaronder meer dan 1100 rangers. African Parks heeft als doel om in 2030 30 parken te beheren, waarin de belangrijkste ecosystemen in Afrika vertegenwoordigd zijn. 
Het werk van African Parks wordt mogelijk gemaakt door steun van o.a. de EU, USAID, The Wyss Foundation, het Wereld Natuur Fonds, de Nationale Postcode Loterij, Adessium Foundation en particulieren. Gezien onze langdurige verbintenissen en de urgentie om te blijven groeien, breiden wij onze kring van supporters graag uit.
 
Heeft u interesse om ons te steunen? 
Hiervoor kunt u contact opnemen met: Tineke Floor: tinekef@africanparks.org (tel. 06 51072418) of Sophie Vossenaar: sophiev@africanparks.org (tel. 06 26132645), of per email via netherlands@africanparks.org.

 
ALGEMENE INFORMATIE
Stichting African Parks Foundation (SAPF) 
Sophie Vossenaar

www.africanparks.org
netherlands@africanparks.org
Postbus 313, 3940AH Doorn 
0343-565019
Sophie Vossenaar en Tineke Floor (Co-Directors)
René Hooft Graafland 
Behoud en herstel van nationale parken in Afrika
ANBI: ja
IBAN: NL41ABNA0432633790