De spectaculaire kracht van open data

25 January 2016, 17:04
Open data-strategie maakt o.a. storytelling in en met de juiste context veel beter mogelijk.
Open data-strategie maakt o.a. storytelling in en met de juiste context veel beter mogelijk.
Ontwikkelingsclubs kunnen beter communiceren en rapporteren en veel sneller inspelen op actuele ontwikkelingen dan ze nu doen met hun lijvige rapporten. En dat zonder enorme investeringen. Hoe? Door slimmer gebruik te maken van 'open data': die betrekken zowel gevers als ontvangers van hulpgeld veel directer bij ontwikkelingssamenwerking. Het verhaal over de transformerende kracht van open data vertelt Caroline Kroon, oprichter van het consultancy netwerk DataOpeners. Een verhaal dat gehoord moet worden door alle organisaties die duurzaam draagvlak in de samenleving zoeken.
 
In 2011 stond communicatie-expert Caroline Kroon voor de uitdaging om ontwikkelingsorganisatie Cordaid internationaal te positioneren. Ze liep aan tegen een paradox: hoewel ontwikkelingsorganisaties veel tijd en geld besteden aan het vergaren van informatie had Kroon onvoldoende beschikking over relevante informatie om een goede positioneringsstrategie uit te rollen. De reden was dat organisaties de vergaarde informatie met name gebruiken om achteraf te rapporteren en te verantwoorden tegenover donoren.
 
Open data
Eveneens in 2011 werd mondiaal een open data-standaard voor ontwikkelingssamenwerking vastgesteld. De IATI (International Aid Transparency Initiative) standaard is een uniform format waarin data met betrekking tot ontwikkelingssamenwerking worden gepubliceerd. Door informatie te standaardiseren is het veel makkelijker die uit te wisselen. Daarnaast is IATI open, dat betekent dat de data voor iedereen toegankelijk en vrij te gebruiken zijn. IATI is in eerste instantie bedoeld om geldstromen in kaart te brengen: voor gevende partijen maakt het inzichtelijk wat er met geld gebeurt. Voor ontvangende partijen biedt de transparantie de mogelijkheid om middelen beter te alloceren.
 
Storytelling
Open data en de IATI Standaard bracht de uitkomst voor de paradox waar Kroon met het positioneren van Cordaid tegen aan was gelopen. 'In de wereld van ontwikkelingssamenwerking zijn duizenden verhalen te vertellen, maar er is weinig verbinding tussen de verhalen en weinig contextuele informatie. Als ik een foto zie van een blije jongen omdat hij voor het eerst naar school kan, denk ik, tsja, maar hoe zit het met zijn buurmeisje? Deze vragen worden ook steeds meer gesteld door particuliere donoren. Mensen zoeken meer context en diepgang en schromen niet kritische vragen te stellen. Zonder context zijn verhalen slechts anecdotes. Maar als ik weet dat in Sub-Sahara Afrika zo'n 40 procent van de bevolking jonger dan vijftien is, dan begrijp ik dat onderwijs heel belangrijk is want dat is de toekomst. Als ik daarnaast in cijfers kan zien dat niet alleen die jongen maar duizenden andere kinderen in zijn regio door het project naar school kunnen, dan zegt die foto van die jongen mij veel meer.' Door gebruik te maken van open data is het nu volgens Kroon veel makkelijker om die contextverhalen beschikbaar te maken. Door het toegankelijk maken van de projecten op de website van Cordaid kun bezoekers zoals donateurs snel begrijpen hoe projecten werken, wie er bij gebaat zijn en welke resultaten worden behaald.
 
Interactief
Door het open systeem waarmee gewerkt wordt kunnen organisaties nu makkelijker en directer  verslag leggen over de voortgang van projecten, aldus Kroon. 'Je hoeft verhalen niet meer vanuit hier lokaal te gaan halen, zegt Kroon. 'Geen dikke rapportages die in lades verdwijnen, maar actuele informatie over het reilen en zeilen van projecten. Ze hebben in Afrika ook mobiele telefoons en kunnen zelf foto's maken en uploaden op de projectpagina. In plaats van westerse mensen uit te zenden om het project in beeld te brengen, vertellen de mensen daar zelf hun verhaal. En die kennis kunnen ze lokaal weer doorgeven. Dat is pas duurzame ontwikkelingssamenwerking.' Ook bleek dat lokale organisaties baat hadden bij online publicatie. 'Zij kunnen aan hun partners laten zien dat ze samenwerken met een grote Nederlandse organisatie. Dat versterkt ook hun positie.'
 
gerelateerde items