Young Africa krijgt UNESCO-erkenning voor effecitiviteit

23 februari 2017, 09:00
Young Africa-directeur Gonneke Campen: wel effectief, maar te klein om door de Nederlandse overheid serieus genomen te worden?
Young Africa-directeur Gonneke Campen: wel effectief, maar te klein om door de Nederlandse overheid serieus genomen te worden?
Het kleinschalige private initiatief Young Africa heeft als eerste Nederlandse NGO de UNESCO-erkenning gekregen voor bewezen kostenefficiënt en effectief beroepsonderwijs. Young Africa, in 1998 begonnen als burgerinitiatief met een handjevol vrijwilligers, houdt zich al bijna twee decennia bezig met het creëren van kansen voor Afrikaanse jongeren, onder andere met een unieke franchise-methode.
 
Slechts 13 organisaties stonden op de lijst van UNESCO-UNEVOC, maar vanaf 1 februari zijn het er 17. Een groep Nederlandse vrijwilligers onder leiding van slechts twee betaalde krachten – het piepkleine Young Africa - prijkt nu op plaats 14. De UNESCO lijst erkent alleen ’s werelds effectiefste en veelbelovendste methoden voor beroepsonderwijs.
 
Grote groepen jonge Afrikanen maken deel uit van de vluchtelingenstroom naar Europa. De meeste politici delen de mening dat het overgrote deel beter af zal zijn in eigen land, maar dan wél met kansen op werk. Young Africa houdt zich al negentien jaar bezig met het creëren van kansen voor Afrikaanse jongeren. Inmiddels realiseerde de stichting, in 1998 begonnen als burgerinitiatief met een handjevol vrijwilligers, acht projecten in vijf landen in het zuiden van Afrika. Er zijn inmiddels 33.000 jongeren opgeleid, waarvan 83 % een eigen bedrijf is gestart of werk heeft gevonden.

Unieke franchise-methode

Beroepsonderwijs is duur, niet duurzaam en sluit lang niet altijd aan op de lokale arbeidsmarkt. Young Africa heeft hiervoor een onderscheidende oplossing bedacht, namelijk de franchisemethode. Deze methode is in de praktijk ontwikkeld, in 2001 voor het eerst getest en wordt sindsdien op al de opleidingscentra toegepast. De kern van deze methode houdt in dat de beroepsopleidingen worden gegeven in samenwerking met lokale ondernemers. Zij huren een werkruimte waarin Young Africa in samenwerking met (internationale) donoren heeft geïnvesteerd. De ondernemers leiden jongeren op terwijl zij hun bedrijf runnen en fungeren als rolmodel voor de studenten. Gemiddeld worden er per opleidingscentrum 15 opleidingen aangeboden. De huurinkomsten van alle lokale ondernemers dekken de exploitatiekosten van het centrum. Binnen 5 tot 10 jaar na de investering van Young Africa is het opleidingscentrum financieel zelfstandig. Geworven middelen kunnen dan worden ingezet om nieuwe opleidingscentra op te zetten.

Zelfredzaamheid

De integrale lesmethode biedt een praktische beroepsopleiding met ondernemerschapstraining en persoonlijke vorming die jongeren in staat stelt het heft in eigen handen te nemen. Wanneer jongeren zelfredzaam zijn worden zij zogenoemde Ambassadeurs van Verandering in eigen maatschappij. Zij kunnen bouwen aan een betere toekomst in eigen land. Waarom nemen Afrikaanse overheden dit concept niet over als het zo goed werkt? Young Africa-directeur Gonneke Campen: ‘Ook Afrikaanse overheden zitten gebed in regels en structuren. Actief samenwerken met het bedrijfsleven zit niet in de genen van de ministeries van onderwijs. Als de centra er eenmaal zijn en goed draaien, wordt er overigens prima samengewerkt met de lokale overheden.’’

Waar blijft de Nederlandse overheid?

Young Africa begon in 1998 als particulier burgerinitiatief met één project in Zimbabwe. Nu zijn er zes YA centra. Maar liefst 200 miljoen inwoners in Afrika zijn tussen de 15 – 24 jaar. Daarmee heeft het Afrikaanse continent de jongste bevolking ter wereld. Van deze jongeren is tussen de 30 en 50% werkloos. Young Africa wil als kleine NGO een substantiële bijdrage leveren aan de oplossing van dit probleem: voor 2025 maar liefst 500.000 jongeren opleiden. Ook in de landen waar de huidige vluchtelingen vandaan komen: Ghana, Gambia, Mali. Daarvoor is Young Africa voortdurend op zoek naar samenwerkingsverbanden. Samen met ontwikkelingsorganisatie Wilde Ganzen is al eens een flinke Europese subsidie verkregen voor een project in Mozambique. Maar vooralsnog blijft de Nederlandse overheid achter. YA-directeur Campen: ‘We hebben het wel geprobeerd – met een voorstel voor een centrum in Somalië. Afgewezen. Ik denk dat ze onze organisatie te klein vonden.’
 
►Bron: Young Africa
 
►Wilt u voortaan elke donderdagochtend het laatste nieuws, opinies en achtergronden over de wereld van doneren & sociaal investeren? Voor een geheel kosteloos abonnement op DDB Journaal: klik hier. 
 
gerelateerde items